Wijnbrugstraat – Kleine Wijnbrugstraat – Wijnbrugsteeg

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, 1984-2658 Menigte en brandweer bij kapper A.G. Schupper in de Korte Wijnbrugstraat. Op de achtergrond de Grote Wijnbrug over de Wijnhaven, daarachter de Wijnbrugstraat en de Scheepmakershaven, ca 1907. Topografie Rotterdam, toegangsnummer 4202

De Wijnbrugstraat was de straat die aan de zuidzijde van de Wijnbrug bij deze straat aansloot. De Kleine Wijnbrugstraat deed hetzelfde aan de noordzijde en de naam Wijnbrugsteeg komt ook in de bronnen voor. Aangezien de locatie van het Canada-hotel de ene keer als Wijnbrugstraat en de andere keer als Wijnbrugsteeg wordt genoemd, gaat het hier waarschijnlijk om dezelfde straat. De straat werd in de zeventiende eeuw aangelegd.

Wijnbrugstraat 5 – N. V. Março – vereeniging voor betere theeën
Dit bedrijf adverteerde in 1924 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en was toen op dit adres gevestigd. In 1933 was het bedrijf op de Zalmhaven 18 gevestigd en werd de naam N. V. Marco gevoerd.

Wijnbrugstraat 8 – Canadahotel
Het emigrantenhotel van Jacob Schustirowitz, koopman, logementhouder en bioscoopdirecteur, was gevestigd op deze straat. Het gezin Schustirowitz heeft een periode op 8b gewoond.

Wijnbrugstraat 10 – firma L. H. van Emden & Zonen
Lodewijk Henri van Emden werd op 13 februari 1909 Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig) en had een receptie bij hem thuis. De vader van Lodewijk was Herman van Emden (Culemborg, 22 november 1865 – Rotterdam, 13 november 1930), zijn moeder was Grietje Heijmans (Groenlo, – Sobibor, ). Lodewijk was bij de Burgerlijke Stand ingeschreven als Levie Heiman (Culemborg, 3 februari 1896 – Sobibor, ) en had hij een zus Wilhelmina Rosette (Culemborg, 24 juli 1898 – Rotterdam, 1975).

1920

Vader Herman was met zijn broer Alex(ander) van Emden (Culemborg, 15 december 1866) eigenaar van de firma L.H. van Emden & Zn. in manufacturen engros. Het gezin woonde op dit adres van 1900 – 1930, moeder zat tijdens de oorlog in het Israëlitische Oudeliedengesticht aan de Claes de Vrieselaan.

Wijnbrugstraat 14 – Leonard Jacobson & Zonen
Het kantoor van deze koffiemakelaar was op dit adres gevestigd.

Kleine Wijnbrugstraat 83 – S. van Dantzig & Co.
Het kantoor van dit bedrijf was in 1876 op dit adres gevestigd.

 

bron:
Haarlem’s Dagblad, pagina 3
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Schustirowitz
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 05-02-1909. Geraadpleegd op Delpher op 15-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872677:mpeg21:a0020
Haarlem’s Dagblad, 1 | pagina 10
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, S. van Dantzig, 10 maart 1876. Geraadpleegd op Delpher op 17-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005394007:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Van Emden, 29 mei 1905. Geraadpleegd op Delpher op 17-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416039:00001
Stadsarchief Rotterdam, Herman van Emden, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, invenstarisnummer 851-125, pagina 130752

Illustratie:
Haarlem’s Dagblad, pagina 3
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 15-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859800:mpeg21:a0114
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-01-1924. Geraadpleegd op Delpher op 15-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872464:mpeg21:a0047
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, 1984-2658 Menigte en brandweer bij kapper A.G. Schupper in de Korte Wijnbrugstraat. Op de achtergrond de Grote Wijnbrug over de Wijnhaven, daarachter de Wijnbrugstraat en de Scheepmakershaven, ca 1907. Topografie Rotterdam, toegangsnummer 4202

gepubliceerd:
15 februari 2019

laatst bijgewerkt:
29 april 2021