Aelbrechtskade

Gezicht op de Delfshavense Schie, uit het zuiden Rechts panden aan de Aelbrechtskade. 1930. Collectie Stadsarchief Rotterdam Prentbriefkaart 4029_PBK-58

De Aelbrechtskade een straat van meer dan een kilometer in Rotterdam-West die loopt van het Aelbrechtsplein / Abraham van Stolkweg naar de Lage Erfbrug, Nieuwe Binnenweg en de Rochussenstraat waar hij in overgaat. Over de Aelbrechtskade ligt de Mathenesserbrug die de Mathenesserweg verbindt met Van Cittersstraat en de Vierambachtsstraat. Parallel aan de Aelbrechtskade ligt het kanaal de Delfshavense Schie. Aan de Aelbrechtskade bevinden zich tal van bedrijven. De straat is vernoemd naar Albrecht van Beieren, graaf van Holland en Henegouwen, die in 1389 aan de stad Delft toestemming gaf om de Delfshavense Schie te graven.

Aelbrechtskade – eroev
Deze kade was een van de grenzen van de Rotterdamse eroev in 1939. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad schreef erover in mei 1939: ‘In vroegere jaren was het ook in Rotterdam door middel van een Eiroew geoorloofd, om op Sjabbos binnen zekere grenzen op straat te dragen. Door gewijzigde omstandigheden was dit echter reeds langen tijd niet meer het geval.
De aanleg van de Ceintuurbaan en het graven van het Noorderkanaal waren den Opperrabbijn aanleiding om na te gaan, hoe in het grootste deel der stad het dragen op Sjabbos door een Eiroew weer te veroorloven was. Dankzij de medewerking van verschillende zijden, waaronder ook van B. en W., kon dezer dagen door den Opperrabbijn dan een Eiroew gelegd worden voor het gebied binnen de volgenden grenzen:

Van Station Maas naar het Oosten langs de spoorbaan (Ceintuurbaan), om de Kralinger Hout en den Terbregschenweg tot het kruispunt van de Rotte met het Noorderkanaal, Noorderkanaal, Schiekanaal; in het Westen van het kruispunt Schiekanaal — Delfshavensche Schie langs Aelbrechtskade, Aelbrechtskolk 0.Z., Voorhaven 0.Z., Schiemond O.Z. In het Zuiden loopt de grens langs de Nieuwe Maas en de Koningshaven, zoodat dus ook het Noordereiland binnen het gesloten gebied valt. Daarentegen vallen Rotterdam-Zuid, Hlllegersberg, Overschie en Spangen buiten de grenzen van dit gebied.’

Aelbrechtkade – roof en opslag
De inboedels van de uit Rotterdam gedeporteerde Joden werden uit hun huis gehaald en opgeslagen in schuiten die aan deze kade lagen afgemeerd. Vervolgens gingen de schuiten naar Duitsland en werden de inboedels als ‘Liebesgaben’ aan door bombardementen getroffen Duitse burgers gegeven.

Aelbrechtskade 18 – E. A. van Esso
Rond 1960 was het bedrijf van E. A. van Esso op dit adres gevestigd.

Aelbrechtskade 30 – E. A. van Esso
Het bedrijf van E. A. van Esso was rond 1928 op dit adres gevestigd.

Aelbrechtskade 33a – Shija Berant en Chaja Ruchla Nowogrodsky
Koopman Shija Berant (Drzewicca, – Sobibor, ) en zijn vrouw Chaja Ruchla Nowogrodsky (Mlawa, – Sobibor, ) woonden kort voor en in het begin van de bezetting op dit adres. Zij werden in 1931 in Rotterdam ingeschreven.

Aelbrechtskade 49a – Aron Speier Holstein en Irma Simon
In oktober 1931 kwamen Aron Speier Holstein en zijn vrouw Irma Simon vanuit Duitsland op dit adres wonen.

Aelbrechtskade 80 – C. E. M. S. T. O.
Het schoonmaakbedrijf CEMSTO adverteerde vanaf 1933 regelmatig in de Joodse pers en was in Rotterdam op dit adres gevestigd.

Aelbrechtskade 94b – gezin Taub
Het gezich Taub woonde voor hun vlucht op dit adres. Meer over hen via de pagina over het Samuel Mullerplein.

Aelbrechtskade 134c – Abraham van Leeuwen
Abraham (Bram) van Leeuwen woonde hier met zijn moeder vanaf 1929.

 

bron:
vermeldingen met link zie de betreffende pagina
algemene informatie Aelbrechtskade via wikipedia
“DRAGEN OP SJABBOS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1939/05/19 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874572:mpeg21:p011
“DRAGEN OP SJABBOS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1939/05/19 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874572:mpeg21:p011
E A van Esso, “Overijsselsch dagblad”. Zwolle, 19-06-1928. Geraadpleegd op Delpher op 28-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001326149:mpeg21:p00002.
Berant, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-027.

illustratie:
Gezicht op de Delfshavense Schie, uit het zuiden Rechts panden aan de Aelbrechtskade. 1930. Collectie Stadsarchief Rotterdam Prentbriefkaart 4029_PBK-58

gepubliceerd:
8 augustus 2020

laatst bijgewerkt:
6 februari 2024