Burgemeester Meineszlaan

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-606 Burgemeester Meineszlaan. Op de voorgrond de hoek van de Vierambachtsstraat en Heemraadssingel, 1920. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

De straat is vernoemd naar Sjoerd Anne Vening Meinesz, 1833-1909, burgemeester van Rotterdam van 1881 tot 1891. De straat loopt van de Vierambachtstraat / Heemraadssingel naar de rotonde bij de Beukelsdijk.

Burgemeester Meineszlaan 2a – Café-Restaurant REOR
Op dit adres, op de hoek met de Vierambachtstraat, werd in 1950 Café-Restaurant REOR geopend. Dit koosjere restaurant werd geëxploiteerd door de firma Bouwman.

Burgemeester Meineszlaan 16a – Sonja Franken – Druy
Sonja Franken – Druy (Dwinsk, 8 januari 1890) was hoofdleidster van een meisjeskamp in Gelderland van 3 – 13 augustus 1926. Dit kamp ging uit van Tikvath-Jisrael, de Joodse Jeugdfederatie. Sonja was gehuwd met advocaat Maurits Franken (Amsterdam, 4 januari 1892 – 1 augustus 1967). Ze hadden twee dochters, Lobbe (Rotterdam, 1 september 1919) en Hanna Lea (Rotterdam, 4 oktober 1923).

Burgemeester Meineszlaan 19b – gezin Trijbits
Vanaf 1923 woonde hier het gezin van Aaron Trijbits (Gouda, 11 december 1865) en zijn vrouw Elisabeth Wessel (Rotterdam, – Blaricum, ). Zij hadden twee zoons, Isaac (Rotterdam, 27 juni 1895 – Rotterdam, 16 juni 1979) en David (Rotterdam, – Rotterdam, ).

Burgemeester Meineszlaan 23b – gezin L. Gazan
Dit gezin woonde hier rond 1940. Meubelmaker Louis Gazan (Brielle, – Rotterdam, ) was gehuwd met Jeanne Louise Genot (Wanfercée – Baulet, 17 februari 1892 – Ascona, 30 april 1989). Hun twee kinderen overleefden de oorlog.

Burgemeester Meineszlaan 25b – gezin Sanders – Wurm
Rond 1935 woonde het gezin Sanders – Wurm op dit adres. Salomon Sanders (Groningen, – Sobibor, ) was gehuwd met Anna Leonora Wurm (Lemberg, – Sobibor, ). Zij waren de ouders van Jozef (Rotterdam, – Sobibor, ), Abraham (Rotterdam, – Sobibor, ) en Hinda (Rotterdam, – Sobibor,

Burgemeester Meineszlaan 28a – Bram Zwarenstein en Roza den Hartog
Op dit adres woonden na hun huwelijk van 20 augustus 1913 vertegenwoordiger Abraham Zwarenstein (Strijen, – Auschwitz, ) en Rozette den Hartog (Rotterdam, – Auschwitz, ). Abraham en Rozette hadden een zoon Simon (Rotterdam, – Sobibor, ).

Burgemeester Meineszlaan 28b – Heinrich Kürz en Sidonie Katz
Op dit adres vierden op 6 september 1925 Heinrich (Chaskel) Kürz (Tarnow, – Auschwitz, ) en Sidonie Katz (Brody, – Auschwitz, ) hun 25-jarig huwelijk van 2 september . Heinrich en Sidonie hadden twee kinderen; Moritz (Tarnow, 29 september 1901) en Wilhelm (Tarnow, – Extern kommando Langenbielau, ). Aan het begin van de oorlog woonde het gezin op de Huijgenslaan 2 in Eindhoven. Moritz overleefde de oorlog.

Burgemeester Meineszlaan 38 – Van Stedum
Van Stedum bood vanaf dit adres in 1941 eet- en slaapgelegenheid aan en was aangesloten bij REOR. Hier woonden bakker Lodewijk van Stedum (Amersfoort, – Sobibor, ) en zijn vrouw Hendrika Meijer (Gorinchem, – Sobibor, ). Zij waren de ouders van Mozes (Amsterdam, – Sobibor, ), Elisabeth (Amsterdam, – Auschwitz, ), Johanna (Amsterdam, – Sobibor, ) en banketbakker Meijer Lodewijk (Amsterdam, – Sobibor, ).

Burgemeester Meineszlaan 39 – gezin Van de Rhoer
Gerhard van de Rhoer (Meppel, – Mauthausen, ) was volgens de gezinskaart bij het Stadsarchief Rotterdam grossier in schoenwerk en was gehuwd met Regina Druijf (Meppel, 16 augustus 1888 – Breda, 9 november 1967). Gerhard en Regina hadden twee zoons, Abraham (Rotterdam, 24 juni 1914 – Breda, 14 maart 2003) en Leo Johan (Rotterdam, 25 maart 1919), die op 2 april 1932 zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig) vierde. In het begin van de oorlog verhuisde het gezin naar Breda waar ze op de Julianalaan 73 gingen wonen – de laan werd in die tijd de Westerlaan genoemd. Gerhard werd gearresteerd na verraad door een Duitse buurvrouw. Hij stond zonder ster in zijn eigen achtertuin te harken. Zijn vrouw Regina overleefde de oorlog door in onderduik te gaan.

Burgemeester Meineszlaan 71a – gezin Blazer
Vanaf juni 1930 woonde hier het gezin van koopman Benjamin Blazer (Rotterdam, 20 juli 1888 – Amersfoort, 19 mei 1954) en zijn echtgenote Anna Elisabeth Pienas (Rotterdam, – Auschwitz, ). Zij hadden twee dochters; Marianne Helena (Rotterdam, – Auschwitz, ) en typiste Helena Clara (Rotterdam, 29 april 1920). Zoals ook haar vader overleefde Helena Clara de oorlog.

Burgemeester Meineszlaan 76b – Hans van Dam
Hans Julius van Dam (Rotterdam, 2 juli 1916) vierde op 13 juli 1929 zijn Bar Miswa (kerkelijk meerderjarig). Hans was een zoon van Leentje van Esso (Meppel, – Sobibor, ) en Isidoor van Dam (Groningen, 9 oktober 1884). Hans had een broer André (Rotterdam, 8 augustus 1918) en het gezin woonde op dit adres sinds februari 1922.

Burgemeester Meineszlaan 76b – Secretariaat Joodsch Gemeentebelang
Rond 1931 was hier het secretariaat van het Joodsch Gemeentebelang gevestigd. In dat jaar gaven ze via een advertentie te kennen dat S. M. Slagter een boek geschreven had, Uit leer en leven, Joodsche letterkundige bijdragen. Voor de verkoop van dit boek werden colporteurs gevraagd.

Burgemeester Meineszlaan 79a – Salomon Velleman
Dit was een van de adressen waar Salomon Velleman woonde. In 1941 bood hij zich aan als leraar Engels.

Burgemeester Meineszlaan 80b– Meubels J. van Leeuwen
Rond 1923 was deze zaak in meubels, beenden en dekens van J. van Leeuwen op dit adres gevestigd.

Burgemeester Meineszlaan 83a – Montessori Kleuterschool
Deze kleuterschool, met als leidster P. Spierings, was hier rond 1940 gevestigd en adverteerde in Ha’ischa; orgaan van de Joodsche vrouwenraden in Nederland.

Burgemeester Meineszlaan 87 – Sebilla Valk – Cohen
In 1939 was Sebilla Valk – Cohen (Rotterdam, – Auschwitz, ) het contactadres voor een koffiemaaltijd tijdens de Algemene Vergadering van de Joodsche Vrouwenraad. Sebilla was de tweede vrouw van Joseph Valk (Rotterdam, – Auschwitz, ). Zij hadden twee kinderen; Hans (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Saartje (Rotterdam, – Amersfoort, ).

Burgemeester Meineszlaan 96b – Van Zwanenberg – Hartogs
Helena Sophia Hartogs (Rotterdam, 4 mei 1889 – Oss, 3 augustus 1956) ging op 29 juli 1920 in ondertrouw met Maurits Salomon van Zwanenberg (Druten, 3 maart 1883 – Leiden, 26 december 1956). Helena woonde op dit adres bij haar ouders, Mozes Maurits Hartogs (Middelharnis, 10 januari 1864) en Jeannetta Levinson (Rotterdam, 30 september 1864).

Burgemeester Meineszlaan 106b – Abraham Icek Hildebrand
Dit was een van de woonadressen van Abraham Icek Hildebrand.

Burgemeester Meineszlaan 115a – gezin Rechter
Rond 1938 woonde hier het gezin van M. Rechter.

Burgemeester Meineszlaan 121 – Joodsche Kinderzorg
Hier was in 1933 het contactadres van Joodsche Kinderzorg, voor de verzorging van zowel misdadige als verwaarloosde Joodse minderjarigen, zowel tijdelijk als langdurig, gevestigd.

Burgemeester Meineszlaan 121a – Marianne Helena van Hasselt
Op 24 januari 1930 werd Marianne Helena van Hasselt hier geboren, dochter van Heiman van Hasselt (Groningen, 31 mei 1882) en Bartha van Hasselt – Poppers (Winterswijk, 12 februari 1897).

 

 

bron:
“REOR”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1950/06/23 00:00:00, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 07-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873912:mpeg21:p009.
Leo van de Rhoer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 63, 1932, no 13, 25-03-1932. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426117:00001.
Gerhard van de Rhoer, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-394.
Chaskel Kürz, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-279.
Van Leeuwen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 54, 1923, no 4, 26-01-1923. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422107:00001.
Zwarenstein, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 44, 1913, no 34, 22-08-1913. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419085:00001.
Sonja Franken – Druy, Tikvath-Israel = De hoop van Israël; maandelijksch tijdschrift voor de joodsche jeugd, jrg 7, 1926, no 9, 1926. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005613009:00001.
Maurits Franken, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-138.
Sonja Druy, Tikvath-Israel = De hoop van Israël; maandelijksch tijdschrift voor de joodsche jeugd, jrg 7, 1926, no 9, 1926. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005613009:00001.
Hans van Dam, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-092.
Hans van Dam, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 60, 1929, no 27, 05-07-1929. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425131:00001.
Heiman van Hasselt, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 60, 1929, no 27, 05-07-1929. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425131:00001, inventarisnummer 851-177.
Marianne Helena van Hasselt, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 26, 1930, no 4, 31-01-1930. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005442042:00001.
Joodsch Gemeentebelang, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 62, 1931, no 41, 09-10-1931. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426093:00001.
I. van Dam, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 63, 1932, no 50, 09-12-1932. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426154:00001.
Joodse kinderzorg, Joodsch hulpbetoon; halfmaandelijks tijdschrift voor de joodse instellingen van weldadigheid en sociale voorzorg in Nederland, jrg 1, 1933, no 14, 20-11-1933. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005691015:00001.
Sanders-Wurm, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1935, no 39, 27-09-1935. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428039:00001.
Rechter, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1938, no 38, 23-09-1938. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005429091:00001.
Valk – Cohen, Ha’ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 11, 1939, no 2, 01-02-1939. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001890014:00001.
Gazan, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 70, 1939, no 37, 13-09-1939. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424037:00001.
kleuterschool, Ha’ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 11, 1939, no 10, 01-10-1939. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001890022:00001.
Velleman, Het Joodsche weekblad; uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, jrg 1, 1941, no 20, 22-08-1941. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020994020:00001.
Gerhard van de Rhoer, Marjolein van de Rhoer, In zaken, een Joodse ondernemer in de twintigste eeuw (Zaandam 2022) 50, 51.
Gerhard van de Rhoer, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130361814 – Gerhard VAN DE RHOER.
Mozes Maurits Hartogs, Stadsarchief Amsterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-177.
Van Zwanenberg – Hartogs, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-07-1920, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 27-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859794:mpeg21:p007.
Helena Clara Blazer, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130260473 (Helena C BLAZER).
Trijbits, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-478.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-606 Burgemeester Meineszlaan. Op de voorgrond de hoek van de Vierambachtsstraat en Heemraadssingel, 1920. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029.
Leo van de Rhoer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 63, 1932, no 13, 25-03-1932. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426117:00001.
Van Leeuwen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 54, 1923, no 4, 26-01-1923. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422107:00001.
Zwarenstein, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 44, 1913, no 34, 22-08-1913. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419085:00001.
I. van Dam, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 63, 1932, no 50, 09-12-1932. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426154:00001.
Van Zwanenberg – Hartogs, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-07-1920, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 27-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859794:mpeg21:p007.

gepubliceerd:
11 maart 2017

laatst bijgewerkt:
10 februari 2024