Beukelsdijk

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-2007-335 Burgemeester Meineszplein. Links de Beukelsdijk met de Sint-Willebrorduskerk en rechts de Burgemeester Meineszlaan, ca. 1930, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

De Beukelsdijk is een oude dijk in Rotterdam en bestond al in de late middeleeuwen. Het was de scheiding tussen de Coolpolder en de Blijdorpse polder. De oude dijk liep ongeveer op de plaats van de huidige dijk en de Beukelsweg en eindigde bij de Delfshavense Schie. De naam Beukelsdijk is een verbastering van Bokel, een familie die rond 1200 in het hof Weena woonde. De boerderijen rond de Beukelsdijk werden in het begin van de twintigste eeuw afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. De straatnamen bij de Beukelsdijk, zoals Essenburgstraat, Velsenluststraat en Jagthuisstraat, verwijzen naar de verdwenen boerderijen.

Beukelsdijk 10a – Hermann Deutsch
Op dit adres woonde in de oorlog Hermann Deutsch, die op een spectaculaire manier kon ontsnappen na zijn arrestatie en de oorlog overleefde in de onderduik.

Beukelsdijk 12 – mej. De Winter
Mejuffrouw De Winter woonde op dit adres in 1936 en zij was betrokken bij het Joodsch Jeugdwerk.

Beukelsdijk 12a – Elisabeth Hillesum
Vanaf 1935 tot september 1939 woonde hier boekhouder Elisabeth Hillesum (Amsterdam, – Sobibor, ). Zij verhuisde naar Amsterdam, waar ze achtereenvolgens op de Sarphatistraat 135hs en de Zuider Amstellaan 170-1 woonde.

Beukelsdijk 18a – Louis Wijler
In 1917 werd Louis Wijler op dit adres ingeschreven. Hij was de grondlegger van Granaria.

Beukelsdijk 20b – Hèlen Davidson
Hèlen Davidson (Zwolle, – Auschwitz, ) was pedicure en in mei 1942 op dit adres gevestigd.

Beukeldijk 21a – gezin Brandel
Dit was een van de adressen waar het gezin van James Brandel heeft gewoond.

Beukelsdijk 22 – gezin Wijler
Hier woonde in het begin van de bezetting, vanaf 1925, het gezin van Johan Wijler (Lochem, – Groningen, ). Johan bouwde samen met zijn broer Louis vanaf 1912 het bedrijf Granaria op. Johan was met vrouw en kinderen vanaf 29 januari 1943 geïnterneerd in Westerbork. John had een hersentumor en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen, waar hij overleed. Johan was gehuwd met Margot Haagens (Dirksland, 14 december 1891 – Noordwijk, 22 februari 1967) en zij hadden zes kinderen; Samuel (Rotterdam, 24 juli 1923), Hettie (Rotterdam, 27 november 1924), Louis (Rotterdam, 4 juli 1926), Toos (Rotterdam, 29 mei 1929), Martha (Rotterdam, 12 april 1931) en Annie (Rotterdam, 27 augustus 1935). De kinderen overleefden met moeder de oorlog, zij kwamen onder andere in Theresienstad terecht. Lees verder.

Beukelsdijk 25 – Philip Carrierbedrijf
Op dit adres was in 1942 dit vervoersbedrijf gevestigd. Het bedrijf was van Philip Benjamin Pijpeman (Rotterdam, – Gemeente niet bekend, ).

Beukelsdijk 30 – Sally Gustav Scheiberg en Vera van Esso
Na hun huwelijk gingen ondernemer Sally Gustav Scheiberg en Vera van Esso hier wonen.

Beukelsdijk 32b – Levi en Elisabeth de Leeuw
Aan het begin van de oorlog woonden hier Levi de Leeuw (Oude-Tonge, – Sobibor, ) en zijn vrouw Elisabeth de Leeuw (Tiel, – Sobibor, ). Hun zoon Mozes was eigenaar van Dameshoeden De Leeuw.

Beukelsdijk 51 – Montessorischool
Hier was de Montessorischool gevestigd waar Joop Westerweel directeur was tijdens de oorlog. Joop Westerweel gaf leiding aan de Westerweelgroep, een verzetsgroep.

Beukelsdijk 62b – Dr. Simon Wijnberg
In 1939 woonde hier Dr. Simon Wijnberg, en hij was lid van de kerkeraad van de Nederlands Israëlitische Gemeente. Simon Wijnberg (Sneek, 5 september 1928 – Rotterdam, 11 juni 1989) was leraar oude talen aan het Rotterdamse Lyceum. Hij was gehuwd met Selma Elisabeth Manassen (Tiel, 21 maart 1904 – Rotterdam, 29 december 1998) en zij hadden een zoon Walter Jacques (Rotterdam, 15 juni 1932 – Voorschoten, 27 april 2012). Simon was tijdens de oorlog rector van het Joods Lyceum.

Beukelsdijk 100 – Lion Slagter
In 1937 woonde het gezin van Lion Slagter, onderwijzer en maker van het Hebreeuwse leesplankje, op dit adres.

Beukelsdijk 118a – Martin Levie
Van 1923 – 1930 woonde advocaat Martin Levie (Groningen, 24 augustus 1896) hier en hij was secretaris van Mikwei Jisroeil. In 1929 werd hij ook genoemd als 2e secretaris van de Vereniging Joodsche Kinderzorg. Martin was gehuwd met Sara Reina Gerzon (Groningen, 17 juli 1898) en zij hadden een dochter Liesbeth (Elisabeth, Rotterdam, 1 september 1924). In 1930 verhuisde het gezin naar de Schiedamsesingel. Martin en Sara Reina scheidden op 18 maart 1940. Ten tijde van de oorlog woonde Martin in Den Haag, op de Pauwenlaan 79. Martin overleefde de oorlog en vestigde zich na de oorlog in Rotterdam als advocaat. Sara Reina en Liesbeth woonden in 1963 in Tel Aviv.

Beukelsdijk 145 – ambachtsschool
In 1941 werden door de Joodsche Centrale voor Beroepkeuze in samenwerking met de Vereeniging Ambachten en Werkverschaffing voor Israëlieten verschillende cursussen georganiseerd. Voor mannen betrof het onder meer de cursus voor elektromonteur, voor vrouwen huishoudkunde, kinderverzorging en huishoud-administratie. Het theoretische deel van de cursus voor elektromonteur werd op dit adres georganiseerd.

Beukelsdijk 152a – gezin Mak
Fiszel Mak was voorzanger van de synagoge en aan het begin van de oorlog woonde zijn gezin op dit adres.

Beukelsdijk 173a – Hartog Joseph Valk
Hier woonde het gezin van Hartog Joseph Valk voor, tijdens en na de oorlog.

Beukelsdijk 176 – familie Frenkel
L. Frenkel was arts, zijn vrouw C. Frenkel – Wiener was tandarts en zij waren in 1941 op dit adres gevestigd. Lion Frenkel (Utrecht, 25 maart 1888 – Rotterdam, 14 februari 1968) huwde in 1916 met Caroline Selina Wiener (Middelburg, 11 november 1892 – 1968) en zij kregen de volgende kinderen: Hans Philip (Rotterdam, 6 september 1917), Jacques André (Rotterdam, 30 maart 1919), Elly (Rotterdam, 22 juni 1921), Betsy (Rotterdam, 21 oktober 1924 – Goes, 5 februari 1960), Carolina Selina (Rotterdam, 2 oktober 1926 – Amsterdam, 21 juni 2013), Maria (Rotterdam, 5 mei 1930), Simon Philip (Rotterdam, 8 mei 1932), Louise (Rotterdam, 2 mei 1934) en Robert (Rotterdam, 14 oktober 1937).
Het gezin Frenkel overleefde de Sjoah. Op de lijst van overlevenden van Theresienstadt worden vader Lion, Elly, Robert, Betsy, Simon Philip, Louise en Caroline Selina genoemd.

Beukelsdijk 176 – N. V. Kousenfabriek Gebroeders Van Handel
Na de Tweede Wereldoorlog zette Michel van Handel op de zolderverdieping de N. V. Kousenfabriek Gebroeders Van Handel voort.

 

 

bron:
“MIKWEIH JISROEIL.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-11-1924. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872514:mpeg21:a0061
“VEREENIGING „JOODSCHE KINDERZORG”.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-06-1929. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874368:mpeg21:a0125
“DE FEESTAVOND VAN JOODSCH JEUGDWERK”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-12-1936. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871376:mpeg21:a0131
“CURSUSSEN IN ROTTERDAM BEGONNEN”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 16-05-1941. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318155:mpeg21:a0107
“Advertentie Frenkel”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 10-10-1941. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318176:mpeg21:a0023
“Advertentie Philip”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 01-04-1942. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318312:mpeg21:a0065
“Advertentie Davidson”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 29-05-1942. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318320:mpeg21:a0032
www.joodsmonument.nl, lemma Hèlene Davidson (geraadpleegd 9 augustus 2019).
ibidem, lemma Philip Benjamin Pijpeman (geraadpleegd 9 augustus 2019)
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Frenkel NL-RtGAR_494-03_851-139_0145912R.jpg
Nederlandse overlevenden van Theresienstadt via https://www.vernoeming.nl/de-nederlandse-overlevenden-van-theresienstadt (geraadpleegd 10 augustus 2019).
“Familiebericht Lion Frenkel”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 16-01-1968. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000034240:mpeg21:a0151
“VEREENIGING „MISGAB LAJELED” (Toevlucht voor het kind).”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-06-1921. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860159:mpeg21:a0073
algemene informatie via wikipedia (geraadpleegd 10 augustus 2019).
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Simon Wijnberg NL-RtGAR_494-03_851-546_0595869V.jpg.
https://www.online-familieberichten.nl/pers/1009726/Walter-Jacques-Wijnberg-1932-2012 (geraadpleegd 11 augustus 2019).
Martin Levie, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-296.

Martin Levie, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130332181 (Martin LEVIE).
Sara Reina Gerzon, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130292787 (Sara R GERZON).
Elisabeth Levie, kaart Joodsche Raad, Arolsen Arcihves, 130331828 (Elisabeth LEVIE).
Elisabeth Hillesum, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 344.
Margot Wijler, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, Lochem, – Groningen, .
johan Wijler, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-546.

illustratie:
“Advertentie Philip”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 01-04-1942. Geraadpleegd op Delpher op 09-08-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318312:mpeg21:a0065
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-2007-335 Burgemeester Meineszplein. Links de Beukelsdijk met de Sint-Willebrorduskerk en rechts de Burgemeester Meineszlaan, ca. 1930, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

gepubliceerd:
9 augustus 2019

laatst bijgewerkt:
8 februari 2024