Delftschestraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-6606 Stationsplein, in het midden de Delftsestraat. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029. Fototitel Diergaardelaan is onjuist.

De westzijde van de Schiekade heette vroeger ook wel Delftweg. De huidige Delftsestraat ligt iets zuidelijker dan de vroegere straat met deze naam. Deze straat ontleende haar naam aan de vroegere weg naar Delft bij het station Delftsche Poort (Centraal Station).

Delftschestraat 12 – weduwe H. van Gelderen
In het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen van 27 oktober 1911 bedankte weduwe H. van Gelderen voor de belangstelling in verband met het overlijden van haar man.

Delftschestraat 17b – Samuel Dormits
Samuel Dormits (Zutphen, 2 oktober 1851 – Rotterdam, 9 maart 1923) hoopte op 2 oktober 1921 – erev rosj hasjana (de avond van Joods nieuwjaar) – zijn zeventigste verjaardag te vieren. Samuel was gehuwd met Henriëtte Nathan (Rotterdam, 30 maart 1852 – Rotterdam, 27 februari 1923) en zij hadden twaalf kinderen.

Delftschestraat 23 – Abraham Blitz
In het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen van 3 augustus 1900 adverteerde Abraham Blitz (Utrecht, 10 januari 1849) voor een cursus in het maatknippen. Blitz was een leraar in de Wener-Knipmethode. Abraham was gehuwd met Marianne Ansel (Amsterdam, 23 augustus 1856) en zij hadden de volgende kinderen: George (Amsterdam, 17 september 1887), Samuel (Amsterdam, 13 juni 1889), Wolly (Amsterdam, – Sobibor, ), Joseph (Amsterdam, 8 augustus 1893)

Delftschestraat 35 – pantoffelfabriek Van de Rhoer, Frank & Co
In 1938 was op dit adres de pantoffelfabriek van Van de Rhoer, Frank & Co gevestigd. De zaak was van Abraham van de Rhoer (Rotterdam, 24 juni 1914), zoon van Gerhard van de Rhoer (Meppel, 10 oktober 1884 – Mauthausen, ).
Gerhard was volgens de gezinskaart bij het Stadsarchief Rotterdam grossier in schoenwerk en was gehuwd met Regina Druijf (Meppel, 16 augustus 1888 – Breda, 9 november 1967). Gerhard en Regina hadden twee zoons, Abraham (Rotterdam, 24 juni 1914 – Breda, 14 maart 2003) en Leo Johan (Rotterdam, 25 maart 1919). Het gezin van Gerhard en Regina woonde op de Burgemeester Meineszlaan 39.
Abraham was gehuwd met Helena Colthof (Maassluis, 29 mei 1916 – Breda, 14 oktober 2001). De fabriek ging verloren tijden het bombardement van 14 mei 1940. Doordat er nog vorderingen openstonden op klanten, en door leningen en dergelijke, kon Van de Rhoer Frank & Co. voldoende kapitaal bijeen brengen om de zaak een doorstart te geven. Deze poging om al het vernietigde weer op te bouwen kon niet meer worden voortgezet toen de bezetter een Verwalter (zaakgelastigde) aanstelde waardoor de familie Van de Rhoer niets meer te zeggen had in de onderneming.

Delftschestraat 54b – gezin Blom
Op 15 december 1917 werd Isaäc Blom, zoon van Mozes Blom (Rotterdam, – Rotterdam, ) en Sara Blom – Blommekoper (Rotterdam, – Rotterdam, ) bar mitswah (kerkelijk meerderjarig).

Delftschestraat 61a – Barend Mozes Slagter
Hier woonde het gezin van Barend Mozes Slagter.

Delftschestraat 78a – A. Ph. Wijnberg
Bij A. Ph. Wijnberg konden kaarten worden verkregen voor een bal van de Rotterdamsche Joodsche Turn- en Athletiekvereniging R.I.T.A. Winkelier in manufacturen Abraham Philip Wijnberg (Assen, 28 februari 1862 – Schoppinitz, ) was gehuwd met Heintje de Wit (Rotterdam, 21 februari 1902 – Auschwitz, ) en zij hadden drie kinderen, Philip Abraham (Rotterdam, 23 september 1924 – Sobibor, ), Mientje Aaltje (Rotterdam, 23 december 1925 – Auschwitz, ) en Aaltje Johanna (Rotterdam, 11 april 1930 – Auschwitz, ).

 

bron:
herkomst straatnaam Stadsarchief Rotterdam
“Advertentie RITA”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-06-1920. Geraadpleegd op Delpher op 16-12-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859787:mpeg21:a0039
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Wijnberg
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Wijnberg
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 16-12-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860175:mpeg21:a0018
www.maxvandam.info, lemma Samuel Dormits
Stadsarchief Rotterdam, Abraham Blitz, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-038.
Abraham Blitz, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 31, 1900, no 31, 03-08-1900. Geraadpleegd op Delpher op 24-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005411031:00001
Van Gelderen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 42, 1911, no 43, 27-10-1911. Geraadpleegd op Delpher op 24-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418148:00001.
Abraham van de Rhoer, Stadsarchief Amsterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisatienummer 851-394.
Marjolin van de Roer, In zaken. Een Joodse ondernemer in de twintigste eeuw (Zaandam 2022) 39. 48
Van de Rhoer, Frank & Co, “De Maasbode”. Rotterdam, 10-08-1938. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000193495:mpeg21:p005.

illustratie:
“Advertentie RITA”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-06-1920. Geraadpleegd op Delpher op 16-12-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859787:mpeg21:a0039
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-6606 Stationsplein, in het midden de Delftsestraat. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029. Fototitel Diergaardelaan is onjuist.

gepubliceerd:
16 december 2018

laatst bijgewerkt:
24 juni 2022