G. W. Burgerplein

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Foto IX-820 Gezicht op de Essenburgsingel bij het G.W. Burgerplein, 1925. Fototechnische Dienst Rotterdam (Gemeentewerken, Openbare Werken) toegangsnummer 4202

Het G. W. Burgerplein is een plein tussen de Essenburgsingel en de Beukelsdijk. Het plein werd bekend toen Pim Fortuyn op nummer 11 ging wonen, en het pand omdoopte tot Palazzo di Pietro. De naam van het plein werd op 21 maart 1916 door B. & W. vastgesteld.
Gerardus Willem Burger (1856-1916) was lid van de gemeenteraad van Rotterdam van 1903 tot 1916 en consul-generaal van Noorwegen. Hij liet zijn vermogen na aan de gemeente Rotterdam. Hieruit werd de bouw van het toen nieuwe Museum Boymans gefinancierd.

G. W. Burgerplein 1 – Henri B. van Leeuwen
In 1948 woonde Henri van Leeuwen op dit adres.

G. W. Burgerplein 5 – Maatschappij tot Nut van Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam
Rond 1933 was het contactadres voor het studiefonds voor Joodse studenten van deze organisatie hier gevestigd.

G. W. Burgerplein 5 – Joodsche Vrouwenraad, afdeling Rotterdam
Rond 1933 was het contactadres van deze organisatie hier gevestigd. De organisatie had een klerendepot en zorgde voor ‘morele verheffing’.

G. W. Burgerplein 9 – Abraham Hartog
De Rudelsheimstichting leende geld van de Joodse gemeente om haar werk mogelijk te maken. Abraham Hartog (Dordrecht, – Auschwitz, ) was het adres in Rotterdam waar men formulieren voor een lening kon verkrijgen. Abraham was gehuwd met Anna Cohen (Dordrecht, – Auschwitz, ) en hun kinderen waren: Helena (Rotterdam, 13 augustus 1909), Eveline (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Bertha (Rotterdam, – Auschwitz, ). Helena overleefde de oorlog.  Het gezin woonde voor de oorlog onder andere op Voorschoterlaan 120b.

G. W. Burgerplein 9 – Michel van Gelderen
In juli 1940 blijkt Michel van Gelderen ook op dit adres te wonen. Waarschijnlijk was dit veehandelaar en vleeshouwer Michel van Gelderen (Rotterdam, – Birkenau, ).

G. W. Burgerplein 9 – Carel Albert Kaufman
Op dit adres woonde in 1942 ook student Carel Albert Kaufman. Op 27 augustus 1942 ontving hij, samen met zes anderen, een voorlopig vrijstelling (van transport) van de afdeling Expositur van de Joodse Raad voor Amsterdam. Per brief waren deze vrijstellingen gezonden aan de Joodse Raad voor Amsterdam, bureau Rotterdam op de Essenburgsingel 24b.

G. W. Burgerplein 15 – advertentiebureau Bril
In 1967 was hier het advertentiebureau Bril gevestigd. Dit bureau had een lange historie in Rotterdam.

G. W. Burgerplein 21 – John Gabriëls
In 1926 woonde John Gabriëls op dit adres.

 

bron:
“Ingezonden Stukken HAGOMIL GASADIM LA’ANI’IM / Gabriels.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1926/01/01 00:00:00, p. 16. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871896:mpeg21:p016
“Advertentie Van Gelderen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1940/07/12 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858240:mpeg21:p003
www.joodsmonument.nl, lemma Michel van Gelderen
Stadsarchief Rotterdam, Michel van Gelderen, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-145, pagina 152539.
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1948/10/01 00:00:00, p. 20. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872062:mpeg21:p020
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase, G W Burgerplein (geraadpleegd 16 juli 2020)
Brief Joodse Raad voor Amsterdam betreffende voorlopige vrijstelling Carel Albert Kaufman met dank aan Esther M. van Maarschalkerwaard, d.d. 13 februari 2021.
Vrouwenraad, Joodsch hulpbetoon; halfmaandelijks tijdschrift voor de joodse instellingen van weldadigheid en sociale voorzorg in Nederland, jrg 1, 1933, no 14, 20-11-1933. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005691015:00001.
Maatschappij tot Nut, Joodsch hulpbetoon; halfmaandelijks tijdschrift voor de joodse instellingen van weldadigheid en sociale voorzorg in Nederland, jrg 1, 1933, no 14, 20-11-1933. Geraadpleegd op Delpher op 25-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005691015:00001.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Foto IX-820 Gezicht op de Essenburgsingel bij het G.W. Burgerplein, 1925. Fototechnische Dienst Rotterdam (Gemeentewerken, Openbare Werken) toegangsnummer 4202

gepubliceerd:
16 juli 2020

laatst bijgewerkt:
11 november 2022