Gedempte Binnenrotte

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-494 Het spoorwegviaduct over de Gedempte Binnenrotte, gezien uit het zuiden, 1910. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

De Binnenrotte was water, hier stroomde de Rotte waar Rotterdam zijn naam aan te danken heeft naar de dam in de Rotte. In 1868 werd er begonnen met het dempen van dit deel van deze rivier, op deze locatie moest de spoorlijn worden aangelegd, het later ‘luchtspoor’. De demping was in 1874 gereed. De panden die eerst aan het water stonden aan de Binnenrotte stonden nu aan de voet van het spoorviaduct op de Gedempte Binnenrotte. En in 2018 is hier een breed litteken door de binnenstad van Rotterdam dat langzaam maar zeker wordt opgevuld. En hoe zat het met het Joodse leven aan deze straat in het centrum van de stad?

Gedempte Binnenrotte 22b – E. & J. Polak
In 1924 hadden E. & J. Polak op dit adres hun handel in fruit.

Gedempte Binnenrotte 30 – Gebroeders Cats
De Rotterdamse vestiging van de papierhandel van de gebroeders Cats was op dit adres in 1912 gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 36 – Fonteijn en Zwart
Fonteijn en Zwart, in galanterieën, kramerijen, garen en band werd hier in 1934 gevestigd. Eerder zat deze zaak op de Gedempte Binnenrotte 84.

Gedempte Binnenrotte 40 – dameskleermaker M. Lessing
Dameskleermaker M. Lessing was hier tot februari 1912 gevestigd en verhuisde toen naar Kruiskade 37a.

Gedempte Binnenrotte 48 – Theatre de Famille
In 1884 adverteerde men in 1884 wel in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen. De directeur van de onderneming was pianist S. Blazer. Wie hij was is nog niet achterhaald.

Gedempte Binnenrotte 48 – synagoge oost-Joden
In 1889 stond in het Weekblad voor Iraëlietische Huisgezinnen de volgende mededeling: ‘Behalve de gewone diensten in gemeente- en particuliere synagogen, hebben onze alhier gevestigde Russische en Poolsche geloofsgenooten, gedurende de jongste Jomiem nouroïem, ook Godsdienstoefeningen naar den onder hen gebruikelijken ritus gehouden. Het bidlocaal bevindt zich op de Binnenrotte no. 48

Gedempte Binnenrotte 50 – synagoge Agoeda Agat
De chewresjoel van Agoeda Agat werd op vrijdag 1 april 1892 om 15 uur op deze locatie gewijd. Het Weekblad voor Israëtische Huisgezinnen meldde daarover: ‘Men deelt ons mede, dat het pand Binnenrotte No. 50 zal worden ingericht tot synagoge, school en conciërgewoning, ten behoeve der „Godsdienstige Vereeniging Eendracht”, en dat de inwijding binnenkort zal plaats hebben. In het eerste bestuur was Jac. de Korte de president en G. Gosschalk de loco-secretaris.

Gedempte Binnenrotte 48-50 – firma Massereeuw & Bouten
Rond 1918 was deze drukkerij hier gevestigd en onder andere De Joodsche Wachter werd er gedrukt. In 1930 was hier de drukkerij van Hoogewerff en Richards gevestigd. Voor familieberichten in De Joodsche Wachter moest men zich nog steeds tot deze drukker wensen.

Gedempte Binnenrotte 63 – Atelier voor Borduren mejuffrouw A. Hildebrand
Rond 1892 had mejuffrouw A. Hildebrand hier haar atelier. Zij was waarschijnlijk Dwora Korenwasser, de vrouw van Abraham Icek Hildebrand.

Gedempte Binnenrotte 68 – Huijsman’s autodienst
Vanaf 1927 was dit bedrijf hier gevestigd, voor de dagelijkse verzending van goederen naar Delft, Den Haag, Scheveningen, Leiden en Amsterdam.

Gedempte Binnenrotte 84 – Fonteijn en Zwart
Fonteijn en Zwart, in galanterieën, kramerijen, garen en band was hier in 1921 gevestigd. In een latere advertentie werd de naam gespeld als Fonteijn en Swart. In 1926/1934 zat deze zaak op de Gedempte Binnenrotte 136.

Gedempte Binnenrotte 86 – Weduwe M. van Leeuwen
Mevrouw M. van Leeuwen verhuisde in 1899 naar dit adres. Een sjammoste is in dit geval een bode bij het begraafgenootschap. Vrouwen- en mannen hebben een apart begraafgenootschap.

Gedempte Binnenrotte 88 – Vereniging Vriendschap zij doel.
E. Davidson woonde hier rond 1904 en hij was secretaris van deze vereniging, die tot doel had huwelijken te arrangeren.

Gedempte Binnenrotte 88 – Caramelfabriek Benno
De Caramelfabriek Benno van Benjamin Arentius Asscher was hier van 1911 tot juli 1912 gevestigd, waarna de fabriek naar Gouvernestraat 29 werd verplaatst.

Gedempte Binnenrotte 106 – administratiekantoor L. T. van Genderen
Dit administratiekantoor, ook werkend voor de Joodsche Invalide in Amsterdam, was hier rond 1924 gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 111 – Rotterdamsche Vleeschmaatschappij
Rond 1897 was deze onderneming, volgens de advertentie ‘streng koosjer’ hier gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 112 – F. Vromen
Hier woonde rond 1924 F. Vromen. Op 26 juli 1924, sjabbat, werd bij hem thuis voor de Vereniging Agoedas Jisroeil de Pirkeih Owous behandeld door de heer S. Silberzahn.

Gedempte Binnenrotte 113 – tailleur S. Manheim
Kleermaker S. Manheim verhuisde in 1885 van het Spuiwater 12 naar dit adres.

Gedempte Binnenrotte 115 – Hotel Hildebrand
Dit hotel werd begin 1900 verplaatst naar de Terwenakker 2.

Gedempte Binnenrotte 117 – Firma I. de Haas
Firma I. de Haas verkocht Galanterieën en Speelgoed en was hier in 1920 gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 120 – gebroeders Woudstra
De kleermakers Gebroeders Woudstra verhuisden in 1897 van de Houttuin 39 naar dit adres. In december van dat jaar verhuisde de zaak naar de Meent 29.

Gedempte Binnenrotte 123 – poelier Turksma
Rond 1883 was hier de koosjere poelier Turksma gevestigd. Salomon Turksma (Leeuwarden, 5 februari 1845 – Rotterdam, 6 maart 1901) was gehuwd met Hulda Elizabeth Else (Rotterdam, 26 oktober 1846 – Rotterdam, 14 oktober 1932) en zij hadden een zoon David Simon (Rotterdam, 16 juli 1889 – Rotterdam, 6 juni 1933). Na het overlijden van Salomon zette Hulde de onderneming voort.

Gedempte Binnenrotte 126 – Manufacturen Woudstra & Spetter
In 1914 sloten Meijer Spetter en Abraham Woudstra een vennootschap en vestigden hier hun zaak. Uiterlijk in 1920 werd deze vennootschap beëindigd en ging Woudstra op deze locatie verder als Manufacturen Woudstra. In maart 1928 was Abraham Woudstra een van de adressen waar men kaarten kon verkrijgen voor een grote Poerim-bijeenkomst (op 18 maart 1928) in de bovenzaal van Tivoli op de Coolsingel 53, georganiseerd voor Keren Hattouro.

Gedempte Binnenrotte 128 – Handelsdrukkerij ‘De Concurrent’
Handelsdrukkerij ‘De Concurrent’ van A. L. Elze was na 1890 op dit adres gevestigd. Waarschijnlijk was dit de drukkerij van Alexander Lodewijk Elze (Rotterdam, 26 maart 1854). Hij was gehuwd met Jantje Hijmans (Zaandam, 8 mei 1856). Elze had ook een advertentiebureau hier gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 132 – Heijman van Lier
Op 6 februari 1918 werd hier Heijman van Lier geboren. Hij overleed op 1 december 1996 in Rotterdam.

Gedempte Binnenrotte 133 – Hartogs & Schaap
Op dit adres werd in 1921 een kruidenierswarenzaak gevestigd van Hartogs & Schaap. De zaak leverde koosjere waar, zelfs koosjer voor Pesach. S. Schaap aan de Oppert 76a was de bekende Salomon Schaap, een man die essentieel was binnen het Rotterdamse Jodendom van zijn tijd. In 1922 was de zaak gevestigd op de Gedempte Binnenrotte 45.

Gedempte Binnenrotte 136 – gezin Salomon Blitz
Salomon Blitz was slager en woonde op dit adres. Hij was gehuwd met Sara Godschalk en zij hadden vier kinderen waaronder een zoon Meindert die van 3 september 1889 tot het schooljaar 1897/1898 op de Rotterdamse Dovenschool zat. Volgens de gezinskaart bij het Stadsarchief Rotterdam was Salomon ook een tijd koopman in vis.

Gedempte Binnenrotte 140 – gezin Binger-Grewel
Rond 1888 woonde Meijer Binger (Hellevoetsluis, 29 januari 1854) en Feiltje Grewel (Antwerpen, 22 oktober 1858) op dit adres.

Visitekaartje. © E. Niezen – Spetter

Gedempte Binnenrotte 144 – 146 – Manufacturen Spetter
Tussen 1920 en 1924 was hier de manufacturenzaak van Meijer Spetter gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 150 – Louis Jacobs
Vanaf 1890 woonde Louis Jacobs hier, voor muziek op bruiloften en partijen. Voor dit adres woonde hij op de Westewagenstraat.

Gedempte Binnenrotte 154 – Gebroeders Rijken & de Lange
In 1916 was hier de pianohandel van de Gebroeders Rijken & De Lange gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 156 – Stoomdrukkerij George W. van Biene
Rond 1887 was hier de stoomdrukkerij van boekdrukker, impresario en uitgever Gregorius Wolf van Biene (Rotterdam, 10 juli 1857 – Amsterdam, 21 november 1923) gevestigd. Deze drukkerij werd in 1883 geopend aan de Wijnstraat, ging vervolgens naar de Passage en ten slotte naar dit adres. In 1907 opende Van Biene een elektrische drukkerij op de Keerweerlaan.

Gedempte Binnenrotte 157 – Israëlitische Godsdienstige Burgerschool
Op dit adres was na 1884 deze school van A. R. Hofsteede gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 157 – correspondentieadres Nieuw Israëlietisch Weekblad
In 1884 woonde A. R. Hofsteede op dit adres en naast dat hij de Israëlitische Godsdienstige Burgerschool voerde in de Maasstad was hij ook het Rotterdamse correspondentieadres voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Gedempte Binnenrotte 160-164 – S. van Westerborg & Zonen
S. van Westerborg & Zonen was in 1919 op dit adres gevestigd en had daar een handel in Galanterieën, Kramerijen, Garen en Band. De zaak ging goed en zij zochten een reiziger (vertegenwoordiger) voor Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. De zaak was onder de naam I. S. van Westerborg & Zonen hier al in 1886 gevestigd.

Gedempte Binnenrotte 166 – Joodse cultuurvereniging J. L. Perez
Deze vereniging hield hier in januari 1931 een buitengewone vergadering.

Gedempte Binnenrotte 168 – Nelson van Westerborg
In 1887 vestigde Nelson van Westerborg zich op dit adres met een assortiment als van nummer 160. Het magazijn van Nelson was volgens de advertentie uit 1887 op nummer 160 gevestigd, in 1889 was dit nog steeds het adres en werd er niet meer gesproken over 168. Volgens een advertentie uit 1897 werd dit adres weer gebruikt. In 1929 was hier ‘Het Nieuwe Bodehuis’ gevestigd, een ijldienst tussen Rotterdam en Amsterdam.

Gedempte Binnenrotte 170 – firma Schreuder & Baksteen
Waarschijnlijk geen Joods bedrijf, maar de firma was wel jarenlang rond 1900 op de Binnenrotte gevestigd. Ze adverteerden veelvuldig in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen. De firma was een juwelier, goudsmid en horlogemakerij. Vanaf ca. 1928 was hier de firma J. Baksteen & Zn (sedert 40 jaar) gevestigd, in serviezen, horloges en tafelzilver.

Gedempte Binnenrotte 174 – Roza Speelman
Roza Speelman gaf hier na september 1900 onderricht in stenografie. Roosje Speelman (Rotterdam, 1 maart 1874 – Auschwitz, 2 november 1942) woonde hier een tijd met haar zuster Celina (Rotterdam, 27 mei 1877). Roosje huwde op 21 maart 1901 met Jacob de Jong (Amsterdam, 24 september 1876 – Amsterdam, 9 april 1927). Roosje en Jacob hadden een zoon Isidore (Amsterdam, 1 februari 1902). Isidore de Jong verhuisde in 1929 naar New York.
De gebroeders Speelman, vermoedelijk broers van Roosje, adverteerden vanaf 1904 en hadden hier een beddenmagazijn.

 

 

bron:
“Advertentie Burgerschool”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-02-1884. Geraadpleegd op Delpher op 30-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871477:mpeg21:a0012
“NIEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-12-1884. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871523:mpeg21:a0002
“Advertentie Cats”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860223:mpeg21:a0090
“Advertentie Rijken & De Lange”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 27-09-1916. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860473:mpeg21:a0079
“Advertentie Westerborg & Zonen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-05-1919. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859730:mpeg21:a0077
“Advertentie Hartogs & Schaap”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-03-1921. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860147:mpeg21:a0048
“Advertentie Fonteijn en Zwart”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874022:mpeg21:a0124
“Advertentie Fonteijn en Swart”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-09-1921. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860175:mpeg21:a0149
“Advertentie Hartogs & Schaap”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-04-1922. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860202:mpeg21:a0036
“Advertentie Fonteijn & Swart”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 07-09-1934. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874535:mpeg21:a0068
Stadsarchief Rotterdam, adresboek 1924 E & J Polak.
Turksma, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 14, 1883, no 25, 06-07-1883. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005399025:00001.
Salomon Turksma, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-479.
Theatre de Famille, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 15, 1884, no 47, 05-12-1884. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005400047:00001.
Manheim, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 16, 1885, no 10, 20-03-1885. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005401010:00001.
Van Westerborg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 17, 1886, no 9, 12-03-1886. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005402009:00001.
Van Biene, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 18, 1887, no 5, 11-02-1887. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005403005:00001.
Van Biene, wikipedia (geraadpleegd 17 november 2022)
Nelson van Westerborg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 18, 1887, no 30, 05-08-1887. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005403030:00001.
Binger Grewel, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 44, 09-11-1888. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404043:00001.
Nelson van Westerborg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 20, 1889, no 27, 12-07-1889. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405027:00001.
synagoge oost-Joden, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 20, 1889, no 40, 09-10-1889. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405040:00001.
A. L. Elze, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 21, 1890, no 14, 04-04-1890. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405066:00001.
Alexander Lodewijk Elze, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-124.
Agoeda Agat, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 23, 1892, no 8, 26-02-1892. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406060:00001.
G. Gossschalk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 23, 1892, no 36, 09-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406088:00001.
Hildebrand, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 23, 1892, no 40, 05-10-1892. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406092:00001.
Woudstra, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 28, 1897, no 12, 19-03-1897. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408064:00001.
Rotterdamsche Vleeschmaatschapij, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 28, 1897, no 15, 09-04-1897. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408067:00001.
Westerborg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 28, 1897, no 52, 24-12-1897. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408104:00001.
Meent, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 29, 1897, no 1, 31-12-1897. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005409001:00005.
M. van Leeuwen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 30, 1899, no 44, 03-11-1899. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005410044:00001.
Hotel Hildebrand, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 31, 1900, no 4, 26-01-1900. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005411004:00001.
Roza Speelman, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 31, 1900, no 36, 07-09-1900. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005411036:00001.
Beddenmagazijn Speelman, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 35, 1904, no 46, 11-11-1904. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005415046:00001.
Vriendschap zij ons doel, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 35, 1904, no 47, 18-11-1904. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005415047:00001.
Roosje Speelman, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-448.
Schreuder en Baksteen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 41, 1910, no 30, 29-07-1910. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418083:00001.
Lessing, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 44, 1913, no 8, 21-02-1913. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419059:00001.
De Joodsche Wachter, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 14, 1918, no 3, 01-02-1918. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005437003:00001.
Heijman van Lier, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 49, 1918, no 6, 08-02-1918. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421006:00001.
Van Genderen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 55, 1924, no 20, 16-05-1924. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423020:00001.
Vromen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 55, 1924, no 30, 25-07-1924. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423030:00001.
Huijsman, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 58, 1927, no 11, 18-03-1927. Geraadpleegd op Delpher op 19-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425011:00001.
Woudstra poerim, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1928, no 11, 16-03-1928. Geraadpleegd op Delpher op 19-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425063:00001.
J. Baksteen & Zn. Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1928, no 20, 18-05-1928. Geraadpleegd op Delpher op 19-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425072:00001.
Bodehuis, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 60, 1929, no 18, 03-05-1929. Geraadpleegd op Delpher op 19-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425122:00001.
Hoogewerff en Richards, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 26, 1930, no 18, 09-05-1930. Geraadpleegd op Delpher op 19-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005442056:00001.
J. L. Perez, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 62, 1931, no 2, 09-01-1931. Geraadpleegd op Delpher op 19-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426054:00001.

illustratie:
“Advertentie Burgerschool”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-02-1884. Geraadpleegd op Delpher op 30-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871477:mpeg21:a0012
“Advertentie Cats”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860223:mpeg21:a0090
“Advertentie Hartogs & Schaap”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-03-1921. Geraadpleegd op Delpher op 01-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860147:mpeg21:a0048
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-494 Het spoorwegviaduct over de Gedempte Binnenrotte, gezien uit het zuiden, 1910. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029.
Turksma, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 14, 1883, no 25, 06-07-1883. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005399025:00001.
Theatre de Famille, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 15, 1884, no 47, 05-12-1884. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005400047:00001.
Nelson van Westerborg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 18, 1887, no 30, 05-08-1887. Geraadpleegd op Delpher op 17-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005403030:00001.
Hildebrand, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 23, 1892, no 40, 05-10-1892. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406092:00001.
Rotterdamsche Vleeschmaatschapij, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 28, 1897, no 15, 09-04-1897. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408067:00001.
M. van Leeuwen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 30, 1899, no 44, 03-11-1899. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005410044:00001.
Vriendschap zij ons doel, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 35, 1904, no 47, 18-11-1904. Geraadpleegd op Delpher op 18-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005415047:00001.

gepubliceerd:
30 juni 2018

laatst bijgewerkt:
17 november 2022