Manufacturen Spetter

Tussen 1920 en 1926 was manufacturenhandel M. Spetter op de Gedempte Binnenrotte 146a gevestigd. Het was de zaak van Meijer Spetter (Rotterdam, 14 juni 1871 – Rotterdam, 7 september 1934). Meijer huwde in 1897 met Elisabeth Hornman (Rotterdam, 13 december 1872) en zij kregen vier kinderen; Betsij (Rotterdam, 11 september 1898 – Den Haag, 9 februari 1941), Joseph (Rotterdam, 8 januari 1900 – Sobibor, 23 april 1943), Jetta (Rotterdam, 22 mei 1901 – Auschwitz, 30 september 1942) en David (Rotterdam, 9 augustus 1905 – Sobibor, 7 mei 1943).

Elisabeth overleed begin september 1915 en was nog maar 42 jaar oud. Na de dood van zijn vrouw zocht Meijer een huishoudster om hem bij te staan bij de zorg om de jonge kinderen en in februari 1917 hertrouwde Meijer met deze huishoudster, Grietje Levie (Rotterdam, 21 april 1877 – Auschwitz, 15 oktober 1942). In 1918 kregen zij hun zoon Isidore (Rotterdam, 15 mei 1918 – Rotterdam, 5 december 1975). Na het overlijden van vader Meijer namen de zoons de zaak over.

Het gezin Spetter woonde op verschillende locaties in de stad, en niet perse in de buurt van de zaak. Vaak waren het mooie locaties, zoals op het Strooveer 7b, op de Diergaardelaan 27b en vanaf 1937 op de Henegouwerlaan 65a.

Isidore, op de achtergrond Meijer Spetter en Grietje Spetter – Levie

De zaak
De zaak heeft een lange tijd bestaan en was succesvol. Begin 1914 ging Meijer een vennootschap aan met Abraham Woudstra (Leeuwarden, 7 maart 1872 – Rotterdam, 27 augustus 1835) onder de naam Spetter & Woudstra. De zaak verkocht ook manufacturen en was gevestigd op de Gedempte Binnenrotte 126. De vennootschap duurde enkele jaren, waarna deze werd opgeheven en firmanten ieder huns weegs gingen. Abraham ging verder op de Gedempte Binnenrotte 126 en Meijer opende een zaak op de Gedempte Binnenrotte 146a. Zijn zaak bleef daar tot 1926 gevestigd. Toen werd een nieuwe winkel gebouwd aan de Zwaanshals en de jongste zoon, Isidore, legde daar de eerste steen voor. In ‘Het Vrije Volk’ van 19 januari 1950 verscheen er nog een advertentie van de Textiel Groothandel NV v/h M. Spetter, gevestigd op de Zwaanshals 224. Het pand bestaat niet meer.

De elders op de site besproken Maurits Spetter is een achterneef van Meijer Spetter. Voor zover bekend was er nauwelijks tot geen contact tussen de families. De jongste zoon van Meijer, Isidore, was gehuwd met Rebecca van der Sluijs.

 

bron:
“BURGERLIJKE STAND.”. “De Maasbode”. Onbekend, 10-09-1915. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000188591:mpeg21:a0018
www.joodsmonument.nl, lemmata familie Meijer Spetter (geraadpleegd, 29 juni 2018)
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-09-1914. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859531:mpeg21:a0009
“ADVERTENTIËN. MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.”. “Nederlandsche staatscourant”. s-Gravenhage, 01-01-1914. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000177216:mpeg21:a0015
“Advertentie Spetter en Woudstra”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-09-1914. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859531:mpeg21:a0009
“Advertentie Spetter Woudstra”. “Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Rotterdam, 12-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010025047:mpeg21:a0021
“Advertentie”. “Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad”. Rotterdam, 19-01-1950. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010950374:mpeg21:a0054
informatie met dank aan Ellen Niezen – Spetter
Stadsarchief Rotterdam, archiefkaarten familie Spetter, familie Woudstra

illustraties:
met dank aan Ellen Niezen – Spetter
“Advertentie Spetter en Woudstra”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 18-09-1914. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859531:mpeg21:a0009
“Advertentie Spetter Woudstra”. “Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Rotterdam, 12-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 29-06-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010025047:mpeg21:a0021.

gepubliceerd:
29 juni 2018

laatst bijgewerkt:
7 mei 2023