Strul Ganz en Frida Feuerwerker

Frida Feuerwerker (Boecoul Mare, – Auschwitz, ) was gehuwd met godsdienstleraar Strul Ganz (Barsana, – Auschwitz, ). Frida en Strul waren in Roemenie geboren en zij kwamen in 1936 vanuit Amsterdam met hun twee zoons; Henry (Sighet, – Auschwitz, ) en Max (Gelsenkirchen, – Auschwitz, ) naar Rotterdam, nadat ze in 1933 naar Amsterdam waren gevlucht vanuit Gelsenkirchen. In Rotterdam werd dochter Jochebed (Amsterdam, – Auschwitz, ) geboren. In Rotterdam ging het gezin eerst inwonen op de Kruisstraat 60b, daarna gingen ze naar de Beatrijsstraat 77a en in 1938 naar de Jan van Avennesstraat 21b. Strul kreeg een aanstelling bij de Joodse gemeente in Rotterdam.

Strul was actief bij Beth Hammidrasj Ets Chajim Rotterdam. In Het Joodse Weekblad van 6 juni 1941 werd het zomerprogramma afgedrukt en daarin was te lezen:
Zomerprogramma Beth Hammidrasj ROTTERDAM.
Het bestuur van het Beth Hammidrasj „Eits Chajiem” heeft het programma der leeroefeningen voor den a.s. zomer vastgesteld, hetwelk hieronder volgt. Er zijn verschillende soorten cursussen, voor beginners en voor meergevorderden, voor hen, die alleen willen luisteren en voor hen, die op hun beurt zelf ook willen voorleeren. Een bezoek van minstens één cursus per week beveelt het bestuur aan. De nieuwe bibliotheek, deels bestaande uit in bruikleen afgestane boeken van den overleden secretaris-penningmeester, deels uit eigen middelen aangeschafte werken, bevat thans o.a. verschillende woordenboeken, vertalingen en verklaarders, zoowel oude als moderne, van Thora en veder Nag, van Tefilla, Machzor en Misjnajoth, ook in het Hollandsch, Hebreeuwsche encyclopedieën en geschiedwerken. De zetel van het Beth Hammidrasj is thans: Beatrijsstraat 50. Het zomerprogramma luidt:
Zondag v.m. 11-12 uur: Choemosj met Rasjie voor jongens, o.l.v. den heer S. Ganz;
12—12¾ uur: Gemarah Bawa Metsieah voor jongens, o.l.v. den heer S. Ganz;
Zondag n. 5-6 uur: Misjnajoth (Balbattiem Sjiengoer) o.l.v. M. Landau;
7½-8½ uur: Thora met verklaring van Ramban, o.l.v. den Opperrabbijn;
9-10 uur: Gemarah Joumah (Balbattiem Sjiengoer).
Maandag n.m. 7½-8½ uur: Gemarah voor beginners, o.l.v. arts D. Hausdorff.
Dinsdag n.m. 7½-8½ uur: Gemarah Soekah voor gevorderden, o.l.v. den Opperrabbijn.
Woensdag n.m. 7½-8½ uur: Kitsoer Sjoelchan Aroeg, o.l.v. den heer M. Cohen.
Donderdag 4½-5½ uur: Gemarah Beitsah, voor Balbattiem, o.l.v. den heer M. Cohen;
7½-8½ uur: Sjoelchan Aroeg, voor Balbattiem, ol.v. den heer S. Ganz.

Strul, Frida en de kinderen werden op 17 september 1942 in Westerbork geregistreerd en gingen een week later, op 25 september op transport naar Auschwitz. Strul en Henry werden geselecteerd voor werk, Frida, Max en Jochebed werden na aankomst in Auschwitz vermoord.

 

 

bron:
Frida Feuerwerker, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-141.
Frida Feuerwerker, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister tijdelijk verblijf, archiefnummer 5007, inventarisnummer 262.
Beth Hammidrasj, Het Joodsche weekblad. 6 juni 1941. Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020994009:00001.
Frida Feuerwerker, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130290393 (Frida GANS FEUERWERKER).

gepubliceerd:
6 februari 2024

laatst bijgewerkt:
6 februari 2024