Robert Fruinstraat

De Robert Fruinstraat is een straat in de wijk Middelland, tussen de Schietbaanlaan en de Mathenesserlaan in. De naam voor de straat werd in 1900 vastgesteld voor B & W. De straat werd vernoemd naar (1823-1899). Fruin was Rotterdammer van geboorte en hoogleraar in de Vaderlandse Geschiedenis te Leiden. Veel van zijn publicaties hebben betrekking op zijn geboortestad. Het voormalige gemeentearchief in Rotterdam (Mathenesserlaan 315), nu op de Hofdijk, had een uitbreiding die tot deze straat doorliep.

Robert Fruinstraat 3 – Metsel-, Timmer-, Beton- en Tegelwerken C. F. Barbieri
Deze zaak was hier in de jaren dertig gevestigd en adverteerde veelvuldig in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.

Robert Fruinstraat 4 – Stoppage Parisien Cie
Dit bedrijf was hier rond 1938 gevestigd en adverteerde in Ha’ischa, orgaan van de Joodse vrouwenraden in Nederland.

Robert Fruinstraat 20 – Garage ‘Robert Fruin’
Deze garage was hier rond 1936 gevestigd en was voor de stalling en onderhoud van automobielen, motorrijwielen en fietsen.

Robert Fruinstraat 29b – Ir. Joël Kropveld en Martha Marcus
Joël en Martha trouwden in Frankfurt am Main op 29 april 1930 en dit was toen hun toekomstige adres.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase, Robert Fruinstraat (geraadpleegd 7 april 2021)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 2 mei 1930. Kropveld. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426018:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 6 december 1935, Barbieri. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428049:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 6 november 1936, garage. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428097:00001
Ha’ischa, 1 december 1938, stoppage. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001890002:00001

illustratie:
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 2 mei 1930. Kropveld. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426018:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 6 december 1935, Barbieri. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428049:00001

gepubliceerd:
7 april 2021

laatst bijgewerkt:
7 april 2021