L de Vries & Zonen

Confectiefabriek L. de Vries & Zonen was al in 1910 op de Poortstraat 10 – 12 gevestigd, en daarvoor op nummer 18, een straat tussen de Schiekade en de Delftsestraat. De restanten van deze straat zijn nu een onderdeel van de Molenwaterweg.
De fabriek is op een bepaald moment overgegaan naar Heeren- en Confectiefabriek v.h. L. de Vries & Zonen N.V.

De brand in 1908
Op 16 oktober 1908 brandde het bedrijf geheel uit.  In De Telegraaf stond het volgende verslag: ‘Men seint ons, dato 16 October, uit Rotterdam: De confectiefabriek der firma L. de Vries & Zonen, aan de Poortstraat 18. een pand van drie verdiepingen hoog, grenzende aan den Spoordijk bij het Centraalstation, is hedenavond, uitgezonderd het benedengedeelte, waar- In het kantoor en pakhuis gevestigd zijn, geheel door brand vernield. Om 6 uur was de fabriek door patroons en coupeurs verlaten. Om kwartier over zessen sloegen de vlammen reeds uit het dak en in een ommezien was het een vuurzee, waaruit een dichte vonkenregen neerdaalde op de omgeving. De brandweer trad krachtig op en stelde in werking 8 sectie-spuiten en 3 stoomspuiten, met totaal 22 stralen. Aan alle zijden werd het gebouw van af daken en open terreinen omsingeld, hoofdzakelijk met het doel de omgeving te sparen, wijl het fabrieksgebouw toch niet te redden was. De vloeren bezweken en lieten naakte binnenmuren over. Tegen 9 uur kon een deel der brandweer inrukken en bleek dat het kantoor alleen waterschade had. De oorzaak is onbekend, doch vermoedelijk ontstond de brand op de zolderverdieping bij de coupeursmachine. Bij een Belgische maatschappij is de fabriek verzekerd. Enkele duizenden menschen waren op den vuurgloed toegesneld. De vlammen sloegen nagenoeg over den spoordijk, waar de treinen langs snorden’.

Waarschijnlijk was de brand zo ernstig dat daarna het bedrijf werd overgeplaatst naar Poortstraat 10-12. In ieder geval was in 1910 het adres in nummer 10 gewijzigd.

Hoewel het niet gemakkelijk is om te ontdekken wie L. de Vries was, zette hij zich wel in voor de Joodse zaak. In 1923 werd er in Rotterdam een inzamelingsactie gehouden voor de Joden in Duitsland, en voor kleding kon men zich tot deze firma wenden.

De brand in 1928
Op 20 december 1928 is er een brand bij dit bedrijf. De brand heeft niet zoveel te betekenen maar kort daarvoor zijn zeven nieuwe motorspuiten aangeschaft bij de brandweer en deze worden voor het eerst ingezet bij dit bedrijf.

Voor de eerste maal een auto-spuit uitgerukt.
Gisteravond om half elf is brand uitgebroken in de confectiefabriek van de firma L. de Vries & Zoon. aan de Poortstraat no. 10. alhier. Op de tweede verdieping ligt aan de voorzijde een kleine strijkkamer, welke met houten schotten Is gescheiden van een opslagplaats met kleeren. In de strijkkamer was de stekker van een elektrisch strijkijzer in het stopcontact blijven staan. waardoor de vloer onder het strijkijzer Is gaan branden. In het begin liet de brand zich vrij ernstig aanzien,  weldra sloegen flinke vlammen naar buiten. Achtereenvolgens kwamen de spuiten 29, 17, 16, 20, 30, 21, 27, 28. Inmiddels had hoofdman P. van Dam, die het blusschingswerk leidde, een stoomer doen ontbieden. De Poortstraat ressorteert onder een kring, in welken een van de nieuwe auto-spuiten dienst moet doen. Zoo is gisteravond voor het eerst een van de auto-spuiten uitgerukt. Het was nummer 7. Deze spuit, welke de standplaats heeft aan den Boezemsingel alhier. was in 7 minuten ter plaatse. Gasten van spuit 29 hebben de slangen uitgelegd door het trappenhuis naar de strijkkamer. Gasten van spuit 17 hebben een slang langs een ladder voor langs den gevel gelegd. Spuit 16 werd in reserve gehouden. Met deze drie stralen was men het vuur snel meester. De brandschade is niet bijzonder groot. In de lager gelegen vertrekken is evenwel veel waterschade veroorzaakt. Bij den brand waren o.a. aanwezig de hoofdlieden W. A. Koeman. A. J. Kruit. G. A. J. Mirrer. C v.d. Wetering Jaczn., de secretaris van het college van hoofdlieden, de heer G. Prent: de hoofdopzichter van de afdeeling brandbluschmlddelen, de heer J. PellenKost, de opzichter van die afdeeling, de heer J. A. Way. Ongeveer 20 jaar geleden heeft in dezelfde fabriek zware brand gewoed. Het pand is toen bijna geheel in de asch gelegd.

Wie was L. de Vries?
Het tweede adres op de Stationsweg 72 was het aanknopingspunt om toch te vinden wie L. de Vries was. Hij overleed op 23 februari 1914.
Levie de Vries werd op 8 september 1834 in Vierlingsbeek geboren. Hij was gehuwd met Marianna Berlijn (Utrecht, 15 februari 1833 – Rotterdam, 30 juni 1906).
Zijn confectiebedrijf meldde L. de Vries & Zonen, maar B. de Vries is zijn dochter Bertha, geboren op 24 juni 1863 in Venlo en overleden op 13 mei 1930 te Rotterdam. Daarna haar zus, Sophia Frank – de Vries (Venlo, 1 april 1866 – Sobibor, 5 maart 1943) en haar man Alexander Frank (Meppel, 16 september 1873 – Auschwitz, 19 oktober 1942), Philip de Vries (Venlo, 19 mei 1867 – Rotterdam, 11 april 1941). Hij was gehuwd met Bertha Weil (Rust, Freiburg, 27 oktober 1872 – Rotterdam, 4 december 1934),  Mauritz L. de Vries (Venlo, 13 september 1869 – Auschwitz, 19 november 1942) en zijn vrouw Eva de Vries – Polak (Amsterdam, 8 december 1874 – Zeist, 18 augustus 1940) en Adolf de Vries (Venlo, 6 november 1870 – Sobibor, 2 juli 1943 en zijn vrouw Rosa Carolina de Vries – Van Hasselt (Groningen, 12 september 1875 – Sobibor, 2 juli 1943)

 

bron:
stadsarchief Rotterdam, straatnamen
ibidem, adresboek 1910, 1928
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 30-01-1905. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010213556:mpeg21:a0151
“Branden.”. “De Telegraaf“. Amsterdam, 17-10-1908. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110555977:mpeg21:a0044
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 24-01-1910. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010197794:mpeg21:a0201
Gemengd Nieuws. Brand in de Poortstraat.”. “Nieuwe Rotterdamsche Courant“. Rotterdam, 21-12-1928. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010030030:mpeg21:a0026
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad“. Amsterdam, 24-02-1914. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010655557:mpeg21:a0067
www.joodsmonument.nl, verschillende lemmata (geraadpleegd 19 maart 2017)
www.geni.com, verschillende lemmata (geraadpleegd 10 maart 2017).
Marian Groeneweg, Van Kleermakersgilden tot confectiefabrieken in Ons Rotterdam, 39e jaargang nummer 1, 2017

Illustratie
Uitsnede kaart 1936
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 30-01-1905. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010213556:mpeg21:a0151

“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 24-01-1910. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010197794:mpeg21:a0201
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad“. Amsterdam, 24-02-1914. Geraadpleegd op Delpher op 19-03-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010655557:mpeg21:a0067

gepubliceerd:
18 maart 2017

laatst bijgewerkt:
20 februari 2022