Martin Philip Lansberg

Martin Philip Lansberg (Den Haag, 25 juli 1859 – Ems, 11 juni 1931) was 45 jaar lang apotheker in Rotterdam. Hij was een zoon van Philip Lansberg en Helena Esther van Lissa en gehuwd met Grietje Wolff (Den Haag, 20 juli 1863 – Rotterdam, 30 maart 1934) en zij hadden de volgende kinderen: Philip André (Rotterdam, 30 mei 1890), André Lodewijk (Rotterdam, 5 september 1891 – Rotterdam, 17 september 1891), apotheker Lodewijk Maurits (Rotterdam, 30 oktober 1892), Francina Helena (Rotterdam, 25 oktober 1893 – Kfar Smaryahu, 24 januari 1986) en Helena Esther (Rotterdam, 11 maart 1896 – Naarden, 19 november 1969). Het gezin woonde op de Havenstraat 103 gevolgd door de Schiedamsedijk 7, de Kruisstraat 47 en de West Kruiskade 73a.

De apotheken van Lansberg waren gevestigd in Rotterdam. Een aantal apotheken volgden elkaar op maar hij had ook gelijktijdig meerder vestigingen en de volgende adressen konden worden achterhaald: Kruisstraat 47 (ook bekend als Utrechtsche Apotheek – 1887), Verlengde Kruiskade 156 (Apotheek Lansberg onder apotheker J. Diens – 1893), West Kruiskade 158 (vermoedelijk dezelfde als de Verlengde Kruiskade 156 – 1897), West Kruiskade 163 – 1902, West Kruiskade 73 – 1916 en Pijnackerplein 3 – 1928.

Bij zijn overlijden in 1931 schreef Het Rotterdamsch Nieuwsblad: ‘In den leeftijd van 72 jaar is te Ems overleden de heer M. Ph. Lansberg, die ongeveer 45 jaar te Rotterdam apotheker is geweest en als zoodanig hier ter stede een groote bekendheid genoot. Tot 1 januari van dit jaar was de heer Lansberg nog dagelijks in de zaken werkzaam; daarna liet hij de leiding van zijn apotheek aan jongeren over, hoewel hij zelf toch nog aan ’t werk bleef in het laboratorium voor de controle van de. geneesmiddelen. De heer Lansberg was een gezien persoon, wat duidelijk bleek bij zijn 40-jarig ambtsjubileum, bij welke gelegenheid prof.Kolthoff in het Pharmaceutisch Weekblad zijn beteekenis als apotheker schetste. In de gemeenschap van apothekers was de heer Lansberg een ijverig lid, doch hij bekleedde nimmer bestuursfuncties. De begrafenis geschiedt maandagmorgen 11 uur op de Israëlitische begraafplaats aan het Toepad.’

 

bron:
M. PH. LANSBERG OVERLEDEN.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 13-06-1931, p. 17. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB32:164653049:mpeg21:p00017.
Martin Philip Lansberg, Stadsarchief Amsterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-288.
Kruisstraat 47, Advertentie. “De Maasbode”. Rotterdam, 31-07-1887. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000162901:mpeg21:p004.
Verlengde Kruiskade, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 27-02-1893, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010166569:mpeg21:p004.
West Kruiskade, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 21-05-1897, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010176854:mpeg21:p004.
West-Kruiskade 163, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 02-05-1902, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010178362:mpeg21:p004.
West Kruiskade 73, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 22-09-1916, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296496:mpeg21:p005.
Pijnackerplein 3, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 22-01-1924, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010494702:mpeg21:p014.

illustratie:
M. PH. LANSBERG OVERLEDEN.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 13-06-1931, p. 17. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB32:164653049:mpeg21:p00017.
Kruisstraat 47, Advertentie. “De Maasbode”. Rotterdam, 31-07-1887. Geraadpleegd op Delpher op 24-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000162901:mpeg21:p004.

gepubliceerd:
24 maart 2023

laatst bijgewerkt:
24 maart 2023.