Rechter Rottekade

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-4930 De Noorderbrug, vanaf de Rechter Rottekade. Op de achtergrond aan de Linker Rottekade staat café-restaurant Hollandia. Achter het huizenblok bevindt zich de Heineken Brouwerij, 1915, toegangsnummer 4029, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam

Deze kade heet naar het riviertje de Rotte, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft. De Rotte wordt in 1242 voor het eerst genoemd. Ze moet echter eeuwen oud zijn, want in een oorkonde uit 1028 is er sprake van een nederzetting ‘Rotta’. De Rotte werd voor 1200 ter hoogte van Crooswijk voor het eerst afgedamd in het kader van de aanleg van een dijk vanwege de grote 12e-eeuwse overstromingen. De aanleg van de Schielandse Hoge Zeedijk meer naar het zuiden rond het midden van de 13e eeuw, betekende een tweede afdamming. In deze dam, het midden van de latere Hoogstraat, bevonden zich enkele uitwateringssluizen waardoor de (Binnen-)Rotte in verbinding bleef staan met de Maas. De beide kaden langs de Rotte ten noorden van de oude stad ontvingen de namen Rechter en Linker Rottekade.

Rechter Rottekade / hoek Benthuizerstraat
Hier was de chocoladefabriek van Kwatta gevestigd.

Rechter Rottekade 53 – Fanny Katz – Blumenfeld
Op 11 januari 1918 overleed hier Feige Reisel (Fanny) Blumenfeld (Berezhany, Oostenrijk, 4 december 1858). Zij trouwde met Juda Meijer Katz (Brody, Oekraïne, 1856 – Rotterdam, 14 april 1934). De inschrijving in Rotterdam was in 1909 – Feige en Juda kwamen toen uit Leipzig. Fanny werd begraven op de begraafplaats aan het Toepad.

Rechter Rottekade 71 – S. Ouwerkerk
S. Ouwerkerk was hier in 1908 gevestigd en verkocht groente.

Rechter Rottekade 114 – gezin Bremer – Bekkers
In 1899 woonde hier het gezin van H. Bremer en S. Bekkers. Zij vierden toen hun 25-jarig huwelijk. Dit waren blikslager Heijman Bekkers (Hoorn, 31 maart 1845 – Rotterdam, 27 februari 1927) en Sientje Bekkers (Rotterdam, 17 november 1839 – Rotterdam, 16 augustus 1911). Zij hadden een zoon Mozes Heijman (Rotterdam, 23 april 1875 – 29 juni 1875) en een dochter Saartje (Rotterdam, 28 november 1876 – Sobibor, 30 april 1943) en een dochter Betje (Rotterdam, 27 augustus 1881 – Auschwitz, 11 december 1942). Het gezin woonde voor of na dit adres op de Lombardstraat 248.

Rechter Rottekade 149 – Beth Hamidrasj (leerhuis)
Dit leerhuis was rond 1934 op dit adres gevestigd. In dat jaar werd een nieuwe wetsrol ingewijd. Het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland schreef erover:

Ch. I. Herschfus was diamantkoopman Chuna Herschfus (Minsk, 1 maart 1887) en hij was gehuwd met Traina Sara Feigenblum (Nowominsk, 8 november 1889). Zij hadden de volgende kinderen; Feiga Moltka (6 mei 1910), Leib Gersch (10 april 1912), Anne (Antwerpen, 13 juli 1914), Jechiel Aron (Rotterdam, 19 april 1918 – Dedham, VS, 19 december 2019) en Schifra Ribeka (Rotterdam, 20 augustus 1924). Zij werden tot Nederlander genaturaliseerd en woonden ten tijde van dit verhaal op de Proveniersstraat 40b.
Het gezin verhuisde in 1939 naar de VS.
Vader Chuna wordt in de obituary van zijn zoon rabbi genoemd.

‘INWIJDING VAN EEN WETSROL.
De heer en mevrouw Ch. I. Herschfus – Feigenblum, alhier hebben dezer dagen, ter gelegenheid van het feit dat zij 25 jaar in den echt waren verbonden, zich een nieuwe Wetsrol laten schrijven, teneinde aan dit feest een godsdienstige wijding te geven.
Zondag jl. had ten huize van het echtpaar, in tegenwoordigheid van een aantal genoodigden, w.o de Opperrabbijn, de Sijoem Seifer Thouro plaats waarbij de laatste handelingen aan de Wetsrol werden verricht, teneinde het de heilige wijding te geven. Nadat deze verricht waren, werd de Wetsrol naar het Beth-Hamidrasch van de Vereeniging Talrnoed Thora gebracht, waar de inwijding plaats vond naar Oost-Joodschen ritus. Er heerschte een ware Simcho sjel Mitswo.
Opperrabbijn Davids hield een rede, waarin hij de waarde van de Mitswo uiteenzette, terwijl de heeren H. Vleeschhouwer en F. Mak den dienst ais Voorzangers opluisterden. De Wetsrol werd door den heer Herschfus aan het Bestuur van Talmoed Thora in bruikleen afgestaan ten gebruike bij de godsdienstoefeningen die geregeld in het Beth-Hamidrasch – sedert eenigen tijd gevestigd in het lokaal Rechter Rottekade 149, worden gehouden’.

Rechter Rottekade 405 – 417 – oudste woonhuizen in het centrum
De drie monumentale panden aan de Rechter Rottekade 405 – 417 zijn gebouwd rond 1700 en zijn hiermee de oudste woonhuizen in het centrum van Rotterdam. De gebouwen dateren volgens de monumentenkaart van het Historisch Genootschap Roterodamum van rond 1700. De woon- bedrijfspanden in traditionele stijl gebouwd zijn de laatste herkenningspunten van de originele bebouwing aan de Rotte in het centrum van Rotterdam. Meer lezen

 

bron:
‘Rechter Rottekade 405-417 rijksmonument’, website nieuws.top010.nl, 8 september 2015 (19 juli 2020).
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen

“Advertentie Bremer Bekkers”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1899/05/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563071:mpeg21:p00006
“Advertentie Ouwerkerk”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1908/04/03 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872603:mpeg21:p003
“ROTTERDAM Rechter Rottekade 149”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1934/09/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581080:mpeg21:p00011
Stadsarchief Rotterdam, Herschfus, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-187, pagina 200582.
Stadsarchief Rotterdam, Herschfus, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-187, pagina 200581.
Stadsarchief Rotterdam, Bremer – Bekkers, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 182 pagina 81
Stadsarchief Rotterdam, Juda Meijer Katz, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-234.
Fanny Katz, Familiebericht. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 14-01-1918, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 07-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296812:mpeg21:p010

illustratie:
“Advertentie Ouwerkerk”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1908/04/03 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872603:mpeg21:p003
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-4930 De Noorderbrug, vanaf de Rechter Rottekade. Op de achtergrond aan de Linker Rottekade staat café-restaurant Hollandia. Achter het huizenblok bevindt zich de Heineken Brouwerij, 1915, toegangsnummer 4029, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam

gepubliceerd:
19 juli 2020

laatst bijgewerkt:
23 mei 2022