Linker Rottekade

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-8113 De Rotte met op de achtergrond de Karnemelksbrug. Links de Katshoek en de Rechter Rottekade met de houthandel van C. Berger & Zoon, 1925, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

Deze kade heet naar het riviertje de Rotte, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft. De Rotte werd in 1242 voor het eerst genoemd. De naam moet echter oude zijn, want in een oorkonde uit 1028 is er sprake van een nederzetting ‘Rotta’. De Rotte werd voor 1200 ter hoogte van Crooswijk voor het eerst afgedamd in het kader van de aanleg van een dijk vanwege de grote twaalfde eeuwse overstromingen. De aanleg van de Schielandse Hoge Zeedijk meer naar het zuiden rond het midden van de dertiende eeuw, betekende een tweede afdamming. In deze dam, het midden van de latere Hoogstraat, bevonden zich enkele uitwateringssluizen waardoor de (Binnen-)Rotte in verbinding bleef staan met de Maas. De beide kaden langs de Rotte ten noorden van de oude stad ontvingen de namen Rechter en Linker Rottekade.

Linker Rottekade / Crooswijksestraat – Jac. Cohen
Op dit adres zat de behangselfabriek van Jac. Cohen

Linker Rottekade 5 – Sigarenmagazijn Flora
Tot in de oorlog was op dit adres Sigarenmagazijn Flora gevestigd. Het gezin ging in de oorlog in onderduik en zaten een tijd aan de Postweg in het Staphorsterveld, dichtbij Zwartsluis. Zij werden daar verzorgd door mevrouw Van der Sluis, die woonde op een boerderij in Baarlo, een gehucht, dat grenst aan het Staphorsterveld. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en de zaak zat tot 1951 op hetzelfde adres.

Linker Rottekade 42 – E. M. Mok & Zonen
Dit bedrijf, onder andere in archiefvernietiging, was mede op dit adres gevestigd.

Linker Rottekade 87 – Marcus Carmusin
Op 17 februari 1917 overleed Marcus Carmusin (Lask, Polen, ca 1851) op dit adres. Hij was de echtgenoot van Minna Peritz (1852 – 1921). Marcus werd begraven op de Joodse begraafplaats aan het Toepad.
Marcus en Minna hadden een zoon en twee dochters: Eugen (Breslau, 24 februari 1880 – Essen, 10 november 1931), Regina (Breslau, 10 juni 1876) en Johanna (Rotterdam, 24 mei 1896). Regina trouwde met kleermaker Abraham Zwick (Malawka, – Auschwitz, ).

Linker Rotterkade 112 – N. V. Scheiberg’s Huiden- en Commissiehandel
In de jaren voor de oorlog was deze onderneming van Sally Gustav Scheiberg hier gevestigd.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen.

“Advertentie Flora”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 12-04-1940. Geraadpleegd op Delpher op 09-11-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002357:mpeg21:a0097.
Marcus Carmusin, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 02-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420113:00001.
Regina Carmusin, Stadsarchief Amsterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-555.

illustratie
“Advertentie Flora”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 12-04-1940. Geraadpleegd op Delpher op 09-11-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002357:mpeg21:a0097
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-8113 De Rotte met op de achtergrond de Karnemelksbrug. Links de Katshoek en de Rechter Rottekade met de houthandel van C. Berger & Zoon, 1925, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029.

gepubliceerd:
9 november 2017

laatst bijgewerkt:
24 december 2023