Linker Rottekade

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-8113 De Rotte met op de achtergrond de Karnemelksbrug. Links de Katshoek en de Rechter Rottekade met de houthandel van C. Berger & Zoon, 1925, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

Deze kade heet naar het riviertje de Rotte, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft. De Rotte wordt in 1242 voor het eerst genoemd. Ze moet echter eeuwen oud zijn, want in een oorkonde uit 1028 is er sprake van een nederzetting ‘Rotta’. De Rotte werd voor 1200 ter hoogte van Crooswijk voor het eerst afgedamd in het kader van de aanleg van een dijk vanwege de grote 12e-eeuwse overstromingen. De aanleg van de Schielandse Hoge Zeedijk meer naar het zuiden rond het midden van de 13e eeuw, betekende een tweede afdamming. In deze dam, het midden van de latere Hoogstraat, bevonden zich enkele uitwateringssluizen waardoor de (Binnen-)Rotte in verbinding bleef staan met de Maas. De beide kaden langs de Rotte ten noorden van de oude stad ontvingen de namen Rechter en Linker Rottekade.

Linker Rottekade / Crooswijksestraat – Jac. Cohen
Op dit adres zat de behangselfabriek van Jac. Cohen

Linker Rottekade 5 – Sigarenmagazijn Flora
Tot in de oorlog was op dit adres Sigarenmagazijn Flora gevestigd. Het gezin ging in de oorlog in onderduik en zaten een tijd aan de Postweg in het Staphorsterveld, dichtbij Zwartsluis. Zij werden daar verzorgd door mevrouw Van der Sluis, die woonde op een boerderij in Baarlo, een gehucht, dat grenst aan het Staphorsterveld. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en de zaak zat tot 1951 op hetzelfde adres.

Linker Rottekade 42 – E. M. Mok & Zonen
Dit bedrijf, onder andere in archiefvernietiging, was mede op dit adres gevestigd.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen

“Advertentie Flora”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 12-04-1940. Geraadpleegd op Delpher op 09-11-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002357:mpeg21:a0097

illustratie
“Advertentie Flora”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 12-04-1940. Geraadpleegd op Delpher op 09-11-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002357:mpeg21:a0097
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-8113 De Rotte met op de achtergrond de Karnemelksbrug. Links de Katshoek en de Rechter Rottekade met de houthandel van C. Berger & Zoon, 1925, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

laatst bijgewerkt:
18 oktober 2020