Samuel Isidoor Cohen

Samuel Isidoor Cohen werd op 14 maart 1907 in Rotterdam geboren als zoon van apotheker Isaac Samuel Cohen (Rotterdam, – Soekaboemi, ) en Johanna Henriëtte van Meekren (Groningen, – Rotterdam, ). Samuel was de oudste, en hij had nog twee zussen, Henriëtte Johanna (Rotterdam, 3 oktober 1910) en Bertha Rosa (Rotterdam, 31 december 1912). Samuel groeide op de Hoogstraat 237 en later op de ’s Gravendijkwal 26a op. Hij studeerde aan de Universiteit van Leiden en kwam in maart 1933 terug naar Rotterdam. Op 31 mei 1934 trouwde hij met Edelina (Lien) van Os (Amsterdam, 16 december 1914) en vanaf mei 1934 woonden zij op de Graaf Florisstraat 32a. Samuel en Edelina werden op 23 juli 1943 in Sobibor vermoord.

Na zijn vestiging in Rotterdam opende Samuel niet direct zijn eigen apotheek. Vader was medevennoot bij de apotheek van Bulterman & De Groot, die op de Hoogstraat 237 en na het bombardement op de Benthuizerstraat 13a gevestigd was. Wellicht was Samuel daar na zijn opleiding een van de werknemers. In juli 1939 opende Samuel zijn eigen apotheek op de Ramlehweg 43 in Kralingen. Daarnaast  was Samuel leider van de Pharmaceutische Dienst van het Joodse ziekenhuis op de Schietbaanlaan.

In 1936 zette Samuel zich in voor de Vereeniging tot vakopleiding van de Palestina-pioniers. Deze vereniging had ten doel om via de hachsjara jongeren een intensieve opleiding te geven, vaak op agrarisch gebied, om ze daarmee klaar te stomen voor het Britse Mandaatgebied Palestina. Samuel was het contactadres voor het Ressort Ambachten in Rotterdam.
Daarnaast komt zijn adres naar voren in maart 1940 wanneer hij de secretaris blijkt te zijn van een organisatie. Lien was in 1936 de secretaris van de Propaganda-commissie afdeling Rotterdam van de Nederlandse Zionistenbond.

In 1940 ging vader Isaac Samuel bij zijn zoon en schoondochter inwonen. De woning en apotheek op de Hoogstraat lagen binnen de brandgrens. In het begin van de oorlog, toen de reisrestricties voor Joden nog niet van kracht waren, ging Isaac naar Nederlands-Indië. Samuel en Lien hadden een Sper vanwege de functie van Samuel en ze vertrokken naar Amsterdam, waar ze eerst op het Daniel Willinkplein 33-2 woonden en nog voor hun deportatie verhuisden naar de Ingogostraat 6-2. Op 20 juni 1943 werden ze ingeschreven in Westerbork om direct daarna te worden gedeporteerd naar Sobibor. Het is zeer aannemelijk dat Samuel en Lien bij aankomst op 23 juni 1943 werden vermoord, ondanks de aantekening op de kaart van de Joodsche Raad dat er nog een bericht kwam op 8 november 1943 uit het kamp Dorohucza.

Het pand op de Ramlehweg was nieuw toen Samuel er zijn apotheek vestigde en staat er nu (2021) nog steeds.

 

bron:
Ramlehweg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 70, 1939, no 27, 07-07-1939. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424027:00001
Bulterman & De Groot, Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1934, no 7, 1934 [Bijlage]. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKNMP01:001517059:00002
Stadsarchief Rotterdam, Samuel Isidoor Cohen, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-086.
Stadsarchief Rotterdam, Isaac Samuel Cohen, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-086.
Palestina-pioniers, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 32, 1936, no 1, 03-01-1936. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005446001:00009
Algemene Vergadering, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 71, 1940, no 10, 08-03-1940. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424062:00001
Lien, Tikvath-Israel = De hoop van Israël; maandelijksch tijdschrift voor de joodsche jeugd, jrg 16, 1934, no 1, 1934. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005617012:00001
propaganda-commissie, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 32, 1936, no 47, 20-11-1936. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005446047:00001
verhuizing Isaac, Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 77, 1940, no 28, 13-07-1940. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKNMP01:001523028:00001
kaart Joodsche Raad Samuel Isidoor Cohen via Arolsen Archives, 130273908

Illustratie:
Ramlehweg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 70, 1939, no 27, 07-07-1939. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424027:00001
Algemene Vergadering, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 71, 1940, no 10, 08-03-1940. Geraadpleegd op Delpher op 28-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424062:00001

gepubliceerd:
28 november 2021

laatst bijgewerkt:
28 november 2021