Werkkamp Bruinhorst

Werkkamp Bruinhorst was vanaf 1942 gevestigd aan de Lunterseweg 1 te Ederveen, gemeente Ede, in Huize Bruinhorst. Het kamp staat bekend onder De Bruinhorst, Bruine Horst, Bruynhorst en Bruinhorst. Het pand werd in 1941 door de Nederlandse staat aangekocht voor sociale doeleinden, in dit geval werkverruiming. Werkloze mannen moesten aan het werk gezet worden in de ruilverkaveling en het kamp stond onder leiding van de kok / beheerder.

Vanaf het begin van 1942 gebruikte de bezetter het kamp voor Joodse mannen. En het kamp was een buffer voor kamp Westerbork, zoals vele tientallen andere kampen. De tewerkstelling was voor deze mannen verplicht. Ze waren veelal werkloos geworden door anti-Joodse maatregelen en bovendien waren ze zo geïsoleerd van hun gezinnen. Zowel de tewerkgestelden als hun gezinnen konden vanwege de represailles niet in de onderduik, dus ze werden door deze maatregel gegijzeld.

In het gebouw was officieel plaats voor 136 mannen, 24 per standaard barak. De Heidemij was de uitvoerder van de ruilverkaveling. Zij werkte met ploegen van 96 man, en gelet op de omvang van het kamp (gebouw annex drie barakken) kunnen op de Bruinhorst twee ploegen van 96 mannen hebben verbleven. Op 3 oktober 1942, de laatste dag van Soekot (Loofhuttenfeest) en een sjabbat, werden alle mannen gedeporteerd naar kamp Westerbork. Ook uit andere Joodse werkkampen gebeurde dit op deze dag, ca. 6000 man in totaal. Hun vrouwen en kinderen werden opgehaald en eveneens naar Westerbork gestuurd en na de hereniging werden vele van hen gedeporteerd naar de (vernietigingskampen) in Oost-Europa.

Vanuit Rotterdam zijn de volgende mannen te werk gesteld in De Bruinhorst
Salomon Polak
Josua Viool
Mauritz S. Zoest

(aanvullingen volgen).

 

bron:
algemene informatie via Wikipedia
Corien Glaudemans, soekot, per email d.d. 5 oktober 2022

gepubliceerd:
2 mei 2020

laatst bijgewerkt:
5 oktober 2022