Heemraadsplein

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-2777 Muziektent op het Heemraadsplein, gezien uit het zuidwesten. Op de voorgrond bevolking. 1923. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

Het Heemraadsplein is een plein en een park in Rotterdam. Het langgerekte plein heeft in het midden parkachtige groenvoorzieningen waaronder een uitspanningshuisje.
Het Heemraadsplein ligt ten noorden van de Nieuwe Binnenweg, ten zuiden van de Mathenesserlaan, ten oosten van de Heemraadsstraat en ten westen van de Heemraadssingel. Het plein ligt in het stadsdeel Delfshaven in de wijk het Nieuwe Westen, is aangelegd rond 1900 en maakt deel uit van een uitbreidingsplan van G. J. de Jongh. 

Heemraadsplein 3b – Leon Catz
Op 3 november 1916 overleed drogist en koopman Leon Catz (Nieuwe Pekela, 29 december 1824) op een leeftijd van bijna 92 jaar. Hij was weduwnaar van Henriëtte Catharina Enthoven (Den Haag, 19 oktober 1832 – Rotterdam, 22 november 1906). Leon en Henriëtte hadden twee zoons, Maurits (Groningen, – Auschwitz, ) en Isidore Eduard (Groningen, 4 mei 1871). Leon werd begraven op de begraafplaats aan het Toepad.

Heemraadsplein 8a – E. van Leeuwen
In 1941 woonde hier E. van Leeuwen die in Het Joodsche Weekblad een hulp zocht.

Heemraadsplein 10a – Jacob Ferares
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 januari 1913: ‘Na een kortstondige, hevige ziekte, die dadelijk het ergste deed vreezen, is hedenmorgen half negen in den ouderdom van bijna 69 jaar overleden de heer Jacob Ferares Jr. (Den Haag, 14 januari 1844), oud-inspecteur der Staatsspoorwegen, lid van den gemeenteraad. Door dezen dood lijdt onze gemeente een groot verlies. Tot voor eenige jaren, toen hij eervol ontslag uit zijn betrekking verkreeg, heeft Jacob Ferares in dienst van de Staatsspoorwegen in een langdurig tijdperk den handel belangrijke diensten bewezen. Als inspecteur stond de overledene bij allen die met hem In aanraking kwamen, zeer hoog aangeschreven. Op 14 juli 1902 werd hij, ter vervanging van de heer R. Milder, die zich niet meer herkiesbaar stelde, tot lid van den gemeenteraad voor het district V gekozen. Dezen zomer zou hij weer aan de beurt van aftreding geweest zijn. Ook als raadslid heeft de heer Ferares zich om zijn grooten ijver en toewijding aan de gemeentebelangen onderscheiden, in de raadscommissies voor de plaatselijke werken, handelsinrichtingen, pensioenen, veren en dokken, waarvan hij deel uitmaakte, werden zijn degelijke adviezen steeds zeer gewaardeerd.

Ook de Nederlandsch Israëlietische Gemeente lijdt door het heengaan van den heer Ferares een groot verlies. Ruim 25 jaar was hij lid van den grooten kerkeraad, vele jaren was hij voorzitter van de Israëlitische schoolcommissie. De afdeeling Rotterdam van de Alliance Israélite Universelle had zijn bijzondere sympathie. Jaren achtereen was hij haar secretaris, de laatste twee jaar haar voorzitter. Van de voor eenige jaren opgerichte vereeniging Joodsche Kinderzorg was de overledene eveneens voorzitter.

De voogdijraad Rotterdam I zal den heer Ferares eveneens missen, want hij behoorde tot de ijverigste leden van deze instelling. De begrafenis zal plaats hebben Zondagmorgen op de Israëlietische Begraafplaats, aan het Toepad; vertrek van het sterfhuis 11 uur.

Jacob Ferares was gehuwd met Elisabeth Petronella van Lissa (Middelburg, 21 april 1851) en zij hadden drie kinderen; Jacob Victor (Rotterdam, 24 oktober 1882 – Rotterdam, 18 maart 1883), Maurits (Rotterdam, 29 augustus 1883 – Auschwitz, 4 augustus 1942) en Judith (Rotterdam, 9 augustus 1889 – Rotterdam, 26 augustus 1893).

Heemraadsplein 15 – gezin Kattenburg
Hier woonde aan het begin van de twintigste eeuw het echtpaar Kattenburg. Dit waren Hartog Kattenburg (Amsterdam, 11 december 1873), gehuwd met Hendrica Kattenburg (Haarlem, 2 juli 1880). Zij hadden de volgende kinderen Mimi (Rotterdam, 22 juni 1902), Louise Margaretha (Rotterdam, 29 maart 1904), Mary (Rotterdam, 8 februari 1908), Elsa (Rotterdam, 26 juni 1911) en Max (Rotterdam, 12 oktober 1912). Hartog was de enige zoon van de familie Kattenburg die niet werkzaam was bij Hollandia Kattenburg in Amsterdam of de Maatschappij tot Exploitatie van de Goederenhandel voorheen fa. L. A. & F. L. Kattenburg ( later bekend als Nederland Kattenburg).
Hartog was handelaar in kaas en het bedrijf was destijds gevestigd aan de Scheepmakershaven 41a-b in Rotterdam.

Heemraadsplein 18a – Dr. Nathaniel Waterman
Dr. Nathaniel Waterman (Rotterdam, 17 maart 1883) woonde in 1913 op dit adres en was tijdens zijn opleiding aangesloten bij de Zionistische Studenten. Nathaniel was gehuwd met Minna Rippe (1882). Zij kregen twee kinderen, Elizabeth (1910) en Dolf (1915). Lees verder.

 

 

bron:
wikipedia, lemma Heemraadsplein (geraadpleegd 5 augustus 2021)
ROTTERDAM. J. Ferares Jr. †. “Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Rotterdam, 03-01-1913, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 05-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010032586:mpeg21:p001
Stadsarchief Rotterdam, Jacob Ferares, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-134, pagina 140865
Advertentie hulp. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 12-12-1941, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 05-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318185:mpeg21:p014
Waterman, Zionistisch studentenjaarboek, jrg 3, 1913, 1913. Geraadpleegd op Delpher op 05-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:021053001:00002
Waterman, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 9, 1913, no 25, 19-12-1913. Geraadpleegd op Delpher op 05-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005435051:00001
Familiebericht Catz. “Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Rotterdam, 04-11-1916, p. 10. Geraadpleegd op Delpher op 06-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010035147:mpeg21:p010
Catz, Stadarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-083.
Stadsarchief Rotterdam, Hartog Kattenburg, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-234.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-2777 Muziektent op het Heemraadsplein, gezien uit het zuidwesten. Op de voorgrond bevolking. 1923. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029
Advertentie onderwijzeres. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-10-1912, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 05-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860226:mpeg21:p007

gepubliceerd:
5 augustus 2021

laatst bijgewerkt:
9 april 2023