Oudedijk

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-541 Gezicht op de Oudedijk. Op de achtergrond rechts de Nederlandse Hervormde Hoflaankerk, 1905. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

De Oudedijk is een van de oudste straten in Kralingen en maakte deel uit van de oude waterkering die in de 11e eeuw van Vlaardingen naar Gouda liep. In de 13e eeuw werd de Schielandse Hoge Zeedijk aangelegd, daarmee kwam de Oudedijk binnendijks te liggen en is waarschijnlijk de naam Oudedijk ontstaan. Bij de Kortekade sluit de Oudedijk aan op de ’s Gravenweg.
In het begin van de 19e eeuw lagen er nog tal van buitenverblijven aan deze dijk, zoals het Paradijs, Jaffa, Jericho, Gerdesia en Villa Rozenburg. Aan het westelijk deel van de Oudedijk werden aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw kleine arbeiderswoningen gebouwd, aan het oostelijk deel ruimere woningen voor de gegoede burgerij.

Oudedijk 13 – Jack Rosenstiel
Jack Charles Rosenstiel werd in Londen geboren op 16 mei 1914. Hij was student en probeerde in juni 1942 met zijn ouders Sigmund Otto Rosenstiel (Neustadt, Beieren, 9 september 1879 – Auschwitz, 29 augustus 1942) en Elisabeth Deutsch (Mussbach, Beieren, 13 oktober 1887 – Auschwitz, 29 augustus 1942) naar Zwitserland te ontkomen. Dit mislukte en ze werden gearresteerd. Jack werd op 1 september 1942 in Auschwitz vermoord. Naast Jack hadden Sigmund en Elisabeth nog een zoon, Fredric Lewis (Londen, 24 januari 1912). Het gezin woonde sinds 7 juni 1920 op dit adres, vader was koopman in papier en glaswaren en werd mede-eigenaar van een handelsfirma in Rotterdam.

Oudedijk 53b – Michiel Winkel en Bertha van Dantzig
Hier woonde tot in de oorlog het gezin Winkel. Michiel was leraar aan het Joodsch Lyceum.

Oudedijk 57a – familie Bartels
Op dit adres woonde Lion Bartels (Hilversum, 7 juli 1898 – Auschwitz, 28 juli 1942), zijn vrouw Mariette Davids (Rotterdam, 8 mei 1912 – Auschwitz, 14 september 1942) en hun zoon Hans (Rotterdam, 19 december 1936 – Auschwitz, 14 september 1942). Lion was fotograaf van beroep.

Oudedijk 84b – gezin Polack
In 1920 woonde Felix Polack, handelsreiziger, op dit adres. Felix Polack (Rotterdam, 19 augustus 1879 – Auschwitz, 15 oktober 1942) was gehuwd met Estella Monasch (Gouda, 29 juli 1883 – Auschwitz, 15 oktober 1942). Zij hadden de volgende kinderen:
Charles Maurits (Rotterdam, 10 april 1906 – Noordwijk, 20 juli 1986) en Max (Rotterdam, 30 december 1918 – Auschwitz, 30 september 1942).

Oudedijk 147 – gezin Beffie
Jesaias Beffie (Rotterdam, 25 april 1879 – Auschwitz, 15 oktober 1942) was gehuwd met Leentje Blazer (Rotterdam, 21 juli 1885 – Auschwitz, 15 oktober 1942) en woonde in 1930 op dit adres. Zij hadden twee kinderen;
Francina (Rotterdam, 26 augustus 1910 – Sobibor, 30 april 1943) en
Abraham (Rotterdam, 2 februari 1914 – Auschwitz, 31 januari 1943).
Jesaias was zadelmaker en werkte in het bedrijf van zijn vader.

Oudedijk 158 – tandarts G. van Duyn
In 1938 vestigde tandarts G. van Duyn zich op dit adres.

Oudedijk 206 – familie Van Gelder
Hier woonden Jacob van Gelder (Leiden, 23 augustus 1871 – Sobibor, 23 april 1943) en zijn vrouw Mietje van Gelder – van Geldere (Rotterdam, 15 januari 1871 – Sobibor, 23 april 1943).

Oudedijk 212 – familie Boesman
Op dit adres woonde Meijer Boesman (Rotterdam, 30 oktober 1881 – Auschwitz, 22 oktober 1942) en zijn vrouw Eva Stern (Coevorden, 4 april 1891 – Auschwitz, 22 oktober 1942).

Oudedijk 223b – gezin Mesritz
In 1910 woonde op dit adres Moritz Mesritz, handelsreiziger. Dat beroep noemen we nu vertegenwoordiger. Moritz Mesritz werd op 19 juni 1872 in Meppel geboren. Hij trouwde op 13 juni 1901 met Elize Barendina Elze (Rotterdam, 10 november 1878) en ze kregen de volgende kinderen:
André Moritz (Rotterdam, 4 augustus 1902 – Rotterdam, 6 juni 1938),
Jacques Hercules (Rotterdam, 19 september 1903 – Amsterdam, 18 december1983),
Eduard (Rotterdam, 9 augustus 1905 – Midden-Europa, 28 februari 1945),
Simon (Rotterdam, 20 april 1911 – Sobibor, 9 maart 1943).
Vader Moritz werd op 5 november 1942 in Auschwitz vermoord. Jacques Hercules Mesritz overleefde de oorlog. Hij was gehuwd met Elizabeth van Trommel (Rotterdam, 30 januari 1907 – Amsterdam, 10 november 1962) en was accountant. Hij controleerde de jaarrekeningen van de gefuseerde Joodse instellingen voor de Kinderbescherming. Elizabeth was voorzitter van de WIZO-Amsterdam, jurist en zionist.

Oudedijk 228c – gezin Van Gosselaar
Op dit adres woonde Francina Margaretha van Gosselaar (Rotterdam, 16 september 1890 – Sobibor, 28 mei 1943) en Emilie Thereze van Gosselaar (Rotterdam, 25 april 1892 – Auschwitz, 30 september 1942). Francina en Emilie waren zussen. Ze waren de dochters van Isaac van Gosselaar (Rotterdam, 21 augustus 1861 – mei 1914) en Thereze Langedijk (Alkmaar, 3 maart 1861 – Rotterdam, 5 december 1929). Vader was onderwijzer in boekhouden, moeder commissionair van een agentschap in koffie en thee. Francina was onderwijzeres bij de Israëlitische gemeente, Emilie was kantoorbediende. Francina behaalde haar akte in mei 1911.

Oudedijk 249b – gezin Dörr
Het gezin Dörr zorgde tijdens de oorlog voor de onderduik van tientallen Joden. Meer via het verhaal over Mendel Rokach.

Oudedijk 252a – gezin Soesman
Mozes Soesman werd in Brielle geboren op 3 maart 1887 (overleden Rotterdam, 13 januari 1935). Hij was koopman in vleeswaren en huwde op 22 november 1911 met Maria Lydia Vermeulen (Charlois, 21 juni 1890). Het was een gemengd huwelijk, Mozes was Joods, Maria Nederlands hervormd. De kinderen kregen het Nederlands-hervormde geloof.  Mozes en Maria kregen de volgende kinderen:
Wolf (Rotterdam, 20 juni 1912),
Maartje (Rotterdam, 28 juni 1914),
Maurits (Poortugaal, 16 oktober 1917).

Oudedijk 263b – gezin J. I. Cohen
Rond 1920 – 1924 woonde op dit adres Jacob Israël Cohen, directeur van de NV Cohen & Van Witsen. Jacob Israël Cohen werd op 10 juli 1887 in Middelburg geboren (Auschwitz, 26 februari 1943) en trouwde met Sara Clara Drilsma (Den Haag, 7 oktober 1884 – Auschwitz, 26 februari 1943). Zij kregen een dochter Sophia Aaltjen (Middelburg, 7 oktober 1909), een zoon Joseph Israël (Utrecht, 23 september 1911) en een zoon Israël (Utrecht, 15 juli 1915).  Het gezin woonde van 28 mei 1919 tot 28 februari 1925 op dit adres. Het bedrijf was een bedrijf in behangselpapier. In 1929 heette dit bedrijf Jac Cohen Behangselpapierfabriek. Meer over dit gezin en het bedrijf via deze link.

Oudedijk 305 – Sophia Haas
Dit is een van de adressen waar zangeres Sophia Haas heeft gewoond.

 

bron:
www.joodsmonument.nl, lemma Jack Charles Rosenstiel (geraadpleegd 28 maart 2016)
ibidem, lemma Lion Barts (geraadpleegd 28 maart 2016)
ibidem, lemma Jacob van Gelder (geraadpleegd 28 maart 2016)
ibidem, lemma Meijer Boesman (geraadpleegd 28 maart 2016)
ibidem, lemma Francina van Gosselaar en Emilie van Gosselaar (geraadpleegd 28 maart 2016)
ibidem, lemma leden familie Polack (geraadpleegd 28 maart 2016)

Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 mei 1911, stadsnieuws, akte-examens Lager Onderwijs F M van Gosselaar.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 13 dec 1929, familiebericht Thereze Langedijk.
www.maxvandam.info, lemma Isaac van Gosselaar (geraadpleegd 28 maart 2016),
stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Moritz Mesritz,
ibidem, gezinskaart J I Cohen,
ibidem, gezinskaart Felix Polack,
ididem, gezinskaart  Mozes Soesman
www.geni.com, lemma Karel Charles Maurits Polack

stadsarchief Rotterdam, adresboek 1910, 1920, 1930
“Advertentie Polack”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 29-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 09-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010494134:mpeg21:a0083
“Familiebericht Cohen nr 263”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-09-1924. Geraadpleegd op Delpher op 09-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872505:mpeg21:a0095
“Advertentie Boesman”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 11-09-1940. Geraadpleegd op Delpher op 09-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002454:mpeg21:a0043
“Advertentie G. van Duyn”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1938/02/17 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580051:mpeg21:p00004

Illustratie:
prentbriefkaart 1948.
“Advertentie Polack”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 29-09-1920. Geraadpleegd op Delpher op 09-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010494134:mpeg21:a0083
“Familiebericht Cohen nr 263”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-09-1924. Geraadpleegd op Delpher op 09-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872505:mpeg21:a0095
“Advertentie Boesman”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 11-09-1940. Geraadpleegd op Delpher op 09-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002454:mpeg21:a0043
“Advertentie G. van Duyn”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1938/02/17 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580051:mpeg21:p00004
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-541 Gezicht op de Oudedijk. Op de achtergrond rechts de Nederlandse Hervormde Hoflaankerk, 1905. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

gepubliceerd:
28 maart 2016

Laatst bijgewerkt:
17 juni 2021