Simon Bosman

Simon Bosman komt als kruidenier S. S. Bosman in Rotterdam regelmatig terug in advertenties in oude kranten. De zaak was onder andere gevestigd op de Korte Hoogstraat en de Westewagenstraat. Wie was Simon?

Simon Bosman werd op 30 maart 1864 in Rotterdam geboren als zoon van Elizabeth Bosman (Rotterdam, 1 april 1821) en pettenmaker Salomon Bosman (Rotterdam, 6 januari 1816). Zijn grootvader, Salomon Jacob Bosman (6 januari 1784) kwam uit Duitsland en was vleeschhouwer (slager).
Simon trouwde op 19 december 1889 met Mietje Speijer (Rotterdam, 28 mei 1867 – Rotterdam, 21 september 1890), dochter van Samuel Speijer en Vrouwtje Speijer. Het huwelijk duurde nog geen jaar en Mietje werd begraven op de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat in Rotterdam. Simon hertrouwde op 20 juni 1893 met Rozet Vles (Rotterdam, – Sobibor, ), dochter van Samuel Vles (1841 – 1917) en Sara de Vries (1844 – 1927). Samuel Vles was de ondernemer van S. A. Vles & Zonen.
Het eerste adres in Rotterdam van het echtpaar was Hang 22, gevolgd door Westewagenstraat 52, Kruiskade 49, Westewagenstraat 64, Stationsweg 8a en de Heemraadssingel 217b. In het begin van de oorlog woonde Rozet op de Heemraadssingel 217a, haar man was op 19 maart 1940 overleden. Simon groeide in de arme Zandstraatbuurt op en werd een belangrijk persoon in de Maasstad en eindigde op de chique Heemraadssingel.

Op zeventienjarig leeftijd kwam Simon in de zaak van zijn zwager, L. H. van Hertzfeld, importeur van gedroogde zuidvruchten. Hij werkte er als procuratiehouder en werkte zich op tot vennoot bij de firma. Naast zijn eigen onderneming was Simon op 20 september 1907 medeoprichter van de Nederlandsche Vereniging voor den Handel in Gedroogde Zuidvruchten. Hij was er lid van het hoofdbestuur en bestuurslid van de Afdeling Rotterdam.

Ook in Joods Rotterdam was Simon actief en was sinds 1906 voorzitter van het College van Regenten van het Gesticht voor Israëlietische Oude Lieden en Zieken. Tijdens zijn periode werden er belangrijke restauraties en verbeteringen aangebracht. Het voorzitterschap duurde tot 1938 en hij werd toen erevoorzitter. Verder was hij voorzitter van het armbestuur, vanaf 1912 parnas (bestuurder) van de Joodse gemeente en daarna vicevoorzitter en bestuurslid van het Apeldoornsche Bosch.

Op 13 oktober 1937 werd Simon, vanwege zijn inzet op verschillende terreinen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Simon overleed op 19 maart 1940 in Rotterdam en werd begraven op de Joodse begraafplaats aan het Toepad.

 

 

bron:
Joods Biografisch Woordenboek, Bosman, Simon S. 1864 – 1940, http://www.jodeninnederland.nl/id/P-3237 (geraadpleegd 12 juli 2023).
Simon Bosman, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-055.
Salomon Bosman, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, bestandsnaam NL-RtGAR_494-03_163_0204.jpg.
Simon Bosman, Stenen Archief, https://www.stenenarchief.nl/hsa_all/hsa_view.php?editid1=19977 (geraadpleegd 12 juli 2023).
geridderd, BENOEMINGEN, ONTSLAG, ENZ.. “Nederlandsche staatscourant”. ‘s-Gravenhage, 17-11-1937. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000182470:mpeg21:p001.
SIMON S. BOSMAN.. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 20-03-1940. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000088136:mpeg21:p008.
STADSNIEUWS SIMON S. BOSMAN OVERLEDEN.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 20-03-1940, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002299:mpeg21:p015.
UIT DE MAASSTAD SIMON S. BOSMAN z.g.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-03-1940, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874616:mpeg21:p011.
Salomon Jacob Bosman, Stadsarchief Rotterdam, 494-03Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, bestandsnaam NL-RtGAR_494-03_6_0243.jp2

illustratie:
SIMON S. BOSMAN.. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 20-03-1940. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000088136:mpeg21:p008.
STADSNIEUWS SIMON S. BOSMAN OVERLEDEN.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 20-03-1940, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002299:mpeg21:p015.

gepubliceerd:
12 juli 2023

laatst bijgewerkt:
13 juli 2023