Lange Torenstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Foto IX-1760-01 In de Lange Torenstraat, met op de achtergrond de Grote Kerk, uit het noordwesten. Collectie Henri Berssenbrugge (Bernard Heinrich Wilhelm (Henri) (B.H.W.) Berssenbrugge, 13/09/1873-04/05/1959)

Bij de demping van de Slikvaart in 1853 werd de naam Lange Torenstraat aan deze straat gegeven. De straat was in de buurt van de Sint Laurens. De huidige Oppert volgt het tracé van de vroegere Lange Torenstraat die werd weggebombardeerd op 14 mei 1940.

Lange Torenstraat 12 – V. Bosman & Co
Rond 1894 was hier het bedrijf van V. Bosman & Co gevestigd, in kolen en cokes. Vermoedelijk was dit bedrijf van Victor Bosman (Rotterdam, 26 december 1864) die gehuwd was met Lea Ossendrijver (Rotterdam, 19 juli 1873).

Lange Torenstraat 12b – Grietje Querido – van der Sluis
Op 1 april 1917 herdacht mevrouw Grietje Querido – van der Sluis (Rotterdam, 17 maart 1847 – Rotterdam, 31 maart 1937), weduwe van fruitkoopman Isaac Querido (Amsterdam, 5 januari 1851 – Rotterdam, 11 februari 1915), het feit dat ze 22 jaar lid was van het vrouwenbegraafgenootschap. Dit werd met een advertentie in het Nieuwsblad voor Israëlitische Huisgezinnen herdacht. Op 17 maart 1927 werd Grietje 80 jaar oud, hetgeen ook werd medegedeeld in de krant.

Lange Torenstraat 12c – gezin Ossendrijver
Hier woonden fruithandelaar David Ossendrijver (Rotterdam, – Auschwitz, ) en zijn vrouw Rosetta Querido (Rotterdam, – Auschwitz, ), dochter van Grietje van der Sluis en Isaac Querido, met hun gezin, waaronder hun zoon Isaac Ossendrijver.

Lange Torenstraat 17b – gezin Hart
Op 15 augustus 1924 overleed op dit adres Salomon Hart (Rotterdam, 28 april 1918), zoon van kelner/grossier Gerrit Hart (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Sibilla van Dam (Rotterdam, – Sobibor, ). Salomon had een zus Eva (Rotterdam, – Auschwitz, ) en een broer Herman David (Rotterdam, – Auschwitz, ). Vanaf 1937 woonde het gezin op de Molenwaterweg 11a, rond 1942 woonde vader op de Proveniersstraat 35a en moeder verbleef in het Israëlietisch Ziekenhuis aan de Schietbaanlaan.

Lange Torenstraat 31-1, 2, 3 – Simon Spetter
Schilder en decorateur Simon Spetter woonde op dit adres in 1905. Een jaar later woonde hij in deze straat op nummer 62.

Lange Torenstraat 56b – Louis de Sterke & Co
Op dit adres was de werkplaats van de manufacturenhandel / confectiebedrijf Louis de Sterke & Co. gevestigd.

Lange Torenstraat 62 – confectieatelier
Het atelier van B. Spetter was hier gevestigd.

Lange Torenstraat 66 – Landau & Monderer
Landau en Monderer was een meubelgrossier en was enige tijd op dit adres gevestigd.

Lange Torenstraat 74 – Verenigingsgebouw
De afdeling Rotterdam van Sjemieras Sjabbos hield op 29 oktober 1933 in dit verenigingsgebouw een propaganda-avond. Op deze bijeenkomst spraken Dr. Joseph Stern, secretaris-generaal van het Wereldverbond voor de Sjabbos en Mr. M. Schorlesheim, secretaris van Sjemieros Sjabbos in Nederland. De bijeenkomst werd opgeluisterd door het vocale ensemble van Sal. Izaäks.

Lange Torenstraat 78 – Jacob Spetter
Hier groeide de Rotterdamse huis- en decoratieschilder Simon Spetter op. Jacob Spetter was zijn vader.

 

 

bron:
“Advertentie Spetter”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1905/09/29 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871805:mpeg21:p016
“Advertentie Spetter”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1906/09/19 00:00:00, p. 15. Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871856:mpeg21:p015
“ROTTERDAM Sjemieras Sjabbos.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1933/10/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581035:mpeg21:p00002
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 25, 1894, no 18, 04-05-1894. Geraadpleegd op Delpher op 12-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005407070:00001
Stadsarchief Rotterdam, Grietje van der Sluis, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-385
Grietje 80, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 58, 1927, no 10, 11-03-1927. Geraadpleegd op Delpher op 14-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425010:00001
Grietje begraafgenootschap, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 48, 1917, no 13, 30-03-1917. Geraadpleegd op Delpher op 14-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420118:00001
Grietje van der Sluis overlijden, 999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, aktenummer 1937.1545
Salomon Hart, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 55, 1924, no 34, 22-08-1924. Geraadpleegd op Delpher op 16-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423034:00001
Gerrit Hart, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-175.
Victor Bosman, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-055.

illustratie:
“Advertentie Spetter”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1905/09/29 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871805:mpeg21:p016
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Foto IX-1760-01 In de Lange Torenstraat, met op de achtergrond de Grote Kerk, uit het noordwesten. Collectie Henri Berssenbrugge (Bernard Heinrich Wilhelm (Henri) (B.H.W.) Berssenbrugge, 13/09/1873-04/05/1959)
Grietje begraafgenootschap, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 48, 1917, no 13, 30-03-1917. Geraadpleegd op Delpher op 14-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420118:00001

gepubliceerd:
1 oktober 2020

laatst bijgewerkt:
7 juli 2023